POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Dobra inženirska praksa  


Smernica za naročila javnih gradenj

Na področju javnih gradenj bo potrebno v Sloveniji v kratkem marsikaj spremeniti in javna naročila so priložnost, da začnemo z novo prakso ekonomične, kakovostne in okolju prijazne gradnje. Zato je bila v sodelovanju Inženirske zbornice Slovenije, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda za gradbeništvo Slovenije in Gradbenega inštituta ZRMK izdelan dokument kot pomoč investitorjem do večje strokovnosti in boljše organiziranosti vodenja postopkov. Smernica skupaj z drugimi aktivnostmi dokazuje skupno voljo za spremembe in prinaša razvojne izzive za javne investitorje ter številna gradbena in projektivna podjetja.  

 

 

 

SMERNICA ZA NAROČILA JAVNIH GRADENJ

 

Smernica v pdf obliki je objavljena  tukaj (818 KB).

 

 

 

PRILOGE SMERNICE

 

1.  Enotno referenčno potrdilo (IZS) (78 KB)

 

2.  Metoda izbora najugodnejšega ponudnika za svetovalne storitve (GZS) (100 KB)

 

3.  Vzorčna pogodbe za storitve (GZS) (81 KB)

 

4.  Vidiki trajnostne gradnje (ZAG) (26 KB)

 

5.  Organigram vodenja investicije (IZS) (49 KB)

 

6.  Kriteriji za trajnostno gradnjo in zeleno javno naročanje (GI ZRMK) (615 KB)

 

7.  Pasivni ukrepi za trajnostno poletno ugodje namesto hlajenja stavbe (GI ZRMK) (750 KB)

 

8.  Vodnik za javno naročanje – Izbira svetovalnih storitev in projektantov s sposobnostmi obvladovanja trajnostnega toplotnega ugodja skozi »postopek integriranega energijskega načrtovanja« (GI ZRMK) (381 KB)

 

9.  Opomnik za izdelavo projektne naloge za stavbe (IZS) (151 KB)

 

10.  Idealna časovnica za vodenje projekta do pravnomočnega gradbenega dovoljenja (IZS) (53 KB)

 

11.  Merila za vrednotenje inženirskih storitev (IZS) (711 KB)

 

12.  Navodila za pripravo natečajnih gradiv (ZAPS) (339 KB)

 

13.  Vzorčna pogodba o izdelavi projektne dokumentacije pri natečajih (ZAPS) (781 KB)

 

14.  Vzorčna pogodba o gradbenem nadzoru (IZS) (86 KB)

 

15.  Vzorčna pogodba za revidiranje (IZS) (74 KB)

 

16.  Splošni pogoji za arhitekturne storitve (ZAPS) (2.6 MB)

 

17.  Vzorčna pogodba o izdelavi projektne dokumentacije (ZAPS) (91 KB)

 

18.  Priporočena bruto plača pooblaščenega inženirja (ZAPS in IZS) in Priporočena cena ure inženirske storitve (ZAPS in IZS) (145 KB)

 

19. Navodila o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije -  uvodni del  (novela 12.12.2013) in  posebni del - stavbe (1.7 MB) (IZS in ZAPS)

 

20.  Vsebina tehnološkega načrta za kemijsko – tehnološke in druge stroke za fazo PZI (IZS (71 KB))

 

21.  Podrobno poročilo o reviziji PGD načrta arhitekture (ZAPS) (334 KB)

 

22.  Priporočena okvirna vsebina tehničnega dela dokumentacije za razpis za stavbe (ZAPS) (49 KB)

 

23.  Kontrola kakovosti (ZAG) (42 KB)

 

24.  Zakaj bi bilo postopek »usposobitve stavbe« potrebno vpeljati tudi pri nas (70 KB)

 

25.  Ali je postopek »usposobitev« potrebno voditi za sistem vodovodne napeljave? (67 KB)

 

26.  Problematika zamenjave pooblaščenih inženirjev in udeležencev pri graditvi objektov (IZS) (59 KB)

 

27.  Tehnična podpora in pristop pri investicijah v obstoječe objekte (ZAG) (31 KB)