POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

E-Izobraževanja  


Evidentiranje stavb po novem (12.4.2018)

Program:

13:00-15:00  Kaj bo drugače pri vpisih stavb v kataster stavb in REN?
                               - Predstavitev sprememb novele ZEN, ki vplivajo na kataster stavb in REN
                               - Določila Pravilnika o vpisih v kataster stavb, ki stopijo v veljavo 3. 4. 2018
                               - Spremembe šifrantov in podatkov Registra nepremičnin
                               - Dejanska raba, vrste prostorov in uporabna površin
                               - Sprememba formatov izmenjevalnih datotek
                     mag. Ema Pogorelčnik, Geodetska uprava
15:00-15:15   odmor
15:15–16:00   Kakšen bo elaborat po novem in na kaj moramo biti pozorni pri izdelavi elaboratov?  
                      mag. Marijana Vugrin, Digi data d.o.o.
16:00-16:30   odmor
16:30-18:00   Predstavitev novosti v programih za izdelavo elaboratov katastra stavb 
                     podjetji ZEIA d.o.o. in GDL d.o.o.


Predavanja

Novosti pri podatkih KS in REN
Kakšen bo elaborat po novem?
Izdelava elaborata katastra stravb
Geoss 9