POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Delovna telesa  


Delovna telesa

 

PROJEKTNA SKUPINA ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PO ZAID

 

Vodja skupine

mag. Vinko VOLČANJK univ.dipl.inž.el.

 

Člani

Andrej POGAČNIK univ.dipl.inž.grad.
Iztok HOČEVAR univ.dipl.inž.grad.
mag. Aleš GLAVNIK univ.dipl.inž.str.
Gregor ŽIGMAN univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Aleksander PARKELJ univ.dipl.inž.geod.

 

 

 

PROJEKTNA SKUPINA ZA ZAKONODAJO

 

Vodja skupine

Ivan LEBAN univ.dipl.inž.el.

 

Člani

dr. Samo Peter MEDVED univ.dipl.inž.grad.
mag. Vinko VOLČANJK univ.dipl.inž.el.
Mitja LENASSI univ.dipl.inž.str.
dr. Bojan PAHOR univ.dipl.inž.kem.tehnol.
mag. Aleš GLAVNIK univ.dipl.inž.str.
dr. Dragotin OCEPEK univ.dipl.inž.geol.
Matej HAŠAJ univ.dipl.inž.geod.
mag. Irena ANDREJAŠIČ TROHA univ.dipl.inž.grad.
Angelo ŽIGON univ.dipl.inž.grad.
Matjaž GRILC univ.dipl.inž.geod.
mag. Tomaž ČERNE univ.dipl.inž.geod.
Bernardka JURIČ univ.dipl.gosp.inž.

 

 

 

ODBOR REGIJSKE PISARNE MARIBOR

 

Vodja odbora

Ksenija ŠTERN univ.dipl.inž.grad.

 

Člani

Marko JAKOB univ.dipl.inž.grad.
Boris STERGAR univ.dipl.inž.grad.
Aljoša KLOBUČAR univ.dipl.inž.grad.
mag. Andrej ZOREC univ.dipl.inž.el.
mag. Sašo POBERŽNIK univ.dipl.inž.str.
Vladimir HRNČIČ univ.dipl.inž.metal. in mater.
mag. Aljaž LESJAK univ.dipl.inž.geod.

 

 

 

PROJEKTNA SKUPINA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

 

Vodja skupine

mag. Črtomir REMEC univ.dipl.inž.grad.

 

Člani

dr. Željko VUKELIĆ univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Matjaž GRILC univ.dipl.inž.geod.
Ivan IVETA univ.dipl.inž.el.
mag. Vinko VOLČANJK univ.dipl.inž.el. - namestnik

 

 

 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si