POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Vsebina  


06.08.10

Dvigujemo strokovnost

Zagovarjamo enakopraven položaj pooblaščenih inženirjev vseh strok vključno z arhitekti, ker je sodobna graditev multidisciplinaren proces, ki zahteva visoko strokovnost, odlično usposobljenost in učinkovito sodelovanje. Za uspešno izvedbo najzahtevnejših projektov pa sta ključni vlogi odgovornega vodje projekta, ki mora poleg koordinacije različnih strok, znati vzpostaviti pogoje za timsko delo, in odgovornega vodje investicije, ki mora v imenu in za investitorja poskrbeti za učinkovito vodenje investicije in vzpostaviti sinergijo vseh udeležencev v procesu graditve.