IZS.NOVO  

Komuniciranje s člani in strokovno javnostjo dopolnjujemo tudi s tiskanim glasilom IZS.NOVO. Izhaja od leta 1998 dalje in izdamo štiri številke glasila letno.

Tekoče številke glasila ter arhiv so objavljeni tukaj.