POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Javna naročila  


Upravni odbor IZS je na svoji 195. redni seji sprejel sklep, da se razpusti Svet za spremljanje javnih naročil in Projektno skupino za javno naročanje ter se ustanovi Komisijo za javna naročila.

 

 

KOMISIJA ZA JAVNA NAROČILA

 

Sestava

 

Predsednik:

Andrej POGAČNIK univ.dipl.inž.grad.

 

Člani:

Andrej POVŠIČ univ.dipl.inž.str.

Anton KASTELIC univ.dipl.inž.grad.

Irena ANDREJAŠIČ TROHA univ.dipl.inž.grad.

mag. Vinko VOLČANJK univ.dipl.inž.el.

Elvis ŠTEMBERGER univ.dipl.inž.el.

mag. Aleš GLAVNIK univ.dipl.inž.str.

Simona ČEH univ.dipl.inž.geod.

Roman MAČEK univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

dr. Dragotin OCEPEK univ.dipl.inž.geol.