Poklicne kvalifikacije  


 

 

Inženirska zbornica Slovenije izdaja odločbe o poklicni kvalifikaciji po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti in Gradbenem zakonu.