POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Prizadevamo si za kakovostno informiranje članov in javnosti. Stremimo za jedrnatimi in učinkovitimi informacijami. Spletna stran je osrednje mesto komuniciranja  zbornice s člani in javnostjo.

 

Komuniciranje dopolnjujemo z informiranjem s tiskanim glasilom IZS.NOVO, ki izhaja od leta 1998 dalje in izdamo štiri številke glasila letno.

V letu 2008 smo skupaj z Slovensko inženirsko zvezi pričeli z izdajanjem revije INŽENIR.

 

V okviru Komisije za strokovne izpite so bili od leta 2006 dalje izdani štirje priročniki, ki služijo tudi kot gradivo za strokovne izpite.

 

Oktobra 2009 smo izdali Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih, julija 2010 je izšel Priročnik o načrtovanju požarne varnosti, januarja 2011 je izšel prevod Priročnika požarnovarnostnih ukrepov za visoke stavbe h>22 m in junija 2011 Priročnik odvod dima in toplote.