POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Javni natečaji  


Obvestilo naročnikom

Javni natečaji po ZGO

Javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov, za katere je priprava in izvedba javnega natečaja obvezna, se mora pripraviti in izvesti v sodelovanju med naročnikom javnega natečaja in pristojno poklicno zbornico, kot določa Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov, objavljen v Ur.l. RS št. 108/04 dne 07.10.2004.

 

rezeptfreitabletten.com/tadalafil-generika-20mg.html

 

Naročniki pošljejo poziv pristojni poklicni zbornici na naslov (12. člen Pravilnika):

  • ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana, če se pripravlja javni natečaj s področja urejanja prostora ter arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih rešitev in če je pri nameravanem objektu pomembno njegovo umeščanje v prostor ter oblikovne oziroma estetske lastnosti njegove zunanjščine,
  • IZS, Jarška cesta 10 B, 1000 Ljubljana, če se pripravlja javni natečaj s področja gradbeništva, strojništva, elektrotehnike, telekomunikacij in geotehnologije ter tehnoloških področij, ki so v zvezi z graditvijo objektov in če so za izvedbo del pri nameravanem objektu pomembne tehnične oziroma tehnološke rešitve,
  • sedeža Skupnega koordinacijskega telesa, t.j. na naslov ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana, če se pripravlja javni natečaj z vseh področij iz predhodnih dveh alinej.

 

ZAPS in IZS