POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Dobra inženirska praksa  


IZS je v drugi polovici leta 2007 ustanovila Komisijo za dobro prakso, ki je delovala do septembra 2013. Poslanstvo komisije je bilo vzpodbujanje dobre inženirske prakse z namenom izboljšanja poslanstva inženirjev v procesu graditve objektov. Komisija je bila sestavljena iz predstavnikov posameznih matičnih sekcij, strokovne službe IZS pa so nudile vso strokovno in operativno pomoč pri delu komisije. Tudi s to komisijo želi zbornica prispevati k dvigovanju kvalitete inženirskih storitev in kvalitete same gradnje. Storitve podprte s strokovnim znanjem in inovativnostjo inženirjev so ena izmed najpomembnejših osnov za uspešno gospodarsko rast naše države tako v preteklosti, sedanjosti, še toliko bolj pa je to pomembno za našo prihodnost.

 

 

TEMELJI DOBRE INŽENIRSKE PRAKSE

 

Dobra inženirska praksa ima svoje temelje v "pravilih stroke", ki obsegajo:

  • zakonodajo, tehnične predpise in standarde v obvezni uporabi,
  • statut in druge akte IZS,
  • etični kodeks IZS in Kodeks kakovosti IZS,
  • merila za vrednotenje inženirskih storitev,
  • pravila dobre prakse,
  • zadnje stanje tehnike.

 

 

Nespoštovanje in kršenje kodeksa poklicne etike, pravil stroke, predpisov (zakonov, tehničnih in ostalih predpisov in standardov) ali aktov zbornice, je kršitev po disciplinskem pravilniku IZS (točka 3, 10. člen pravilnika).