POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Dobra inženirska praksa  


Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev

 

 

V mesecu septembru 2016 je Ministrstvo za javno upravo RS izdalo Smernice za naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev. Nato je bilo besedilo v mesecu oktobru še nekoliko dopolnjeno. Obe izdaji sta objavljeni spodaj.

 

Smernice, ki vsebinsko temeljijo na določilih ZJN-3, opredeljujejo postopke naročanja arhitekturnih in inženirskih storitev, vlogo investitorja, vstopne pogoje in merila za kakovostne storitve, pasti in prednosti uporabe različnih pristopov k naročanju tovrstnih storitev v povezavi s celotno investicijo itd. Poseben poudarek pa smernica daje opredelitvi naboru meril za oddajo javnega naročila, kar je predvsem prispeva k udejanjanju zahteve v ZJN-3, da naročnik za oddajo javnega naročila arhitekturnih in inženirskih storitev ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila. 

 

V mesecu novembru je MJU nato pripravilo še "Excel pripomoček za ocenjevanje ponudb" v skladu s spodaj objavljeno smernico. Pripomoček si lahko prenesete  tukaj (82 KB).

 

Vsi posamezni zavihki so trenutno zaklenjeni na način, da so dostopna le vnosna polja, kar poenostavlja uporabo pripomočka. Za namen kontrole posameznih izračunov ali morebitnih sprememb (npr. vpeljava dodatnih meril, možnost vnosa večjega števila ponudnikov, večjega števila dodatnih referenc, ...) je potrebno odstraniti zaščito posameznih zavihkov s kodo SJNAIS.

 

 Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev (592 KB), izdaja 2, oktober 2016 

 

 Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev (565 KB), izdaja 1, september 2016 

 

 

Smernice smo izdali tudi v tiskani obliki. Lahko jih osebno prevzamete na Inženirski zbornici Slovenije, Jarška cesta 10b, Ljubljana v času uradnih ur.