POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Dejavnost  


Dejavnost

  • IZS je samostojna poklicna organizacija, ki združuje pooblaščene inženirje in inženirke, ki na območju Republike Slovenije sodelujejo pri graditvi objektov in koordiniranju graditve z urejanjem prostora. Ustanovljena je bila 21. novembra 1996 na podlagi takratnega Zakona o graditvi objektov in sicer z namenom zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in graditve objektov. Tako je po dobrih štirih desetletjih premora nadaljevala izročilo svojih predhodnic - številnih zborničnih in društvenih inženirskih organizacij.
  • Osnovna dejavnost IZS temelji na javnem pooblastilu za vodenje evidence imenika pooblaščenih inženirjev in javnem pooblastilu za izvajanje strokovnih izpitov po zakonu o graditvi objektov.
  • Skupna prizadevanja IZS in njenih matičnih sekcij ter komisij so usmerjena v aktivno pripravo sistemske zakonodaje in predpisov, pravil dobre prakse (kakovost projektne dokumentacije, javna naročila in natečaji, tarifni pogoji, ...), izobraževanje in pravočasno ter kakovostno obveščanje članov IZS.
  • IZS skrbi za strokovni razvoj in profesionalno delovanje pooblaščenih inženirjev ter zastopa interese svojih članov tako, da spremlja in obravnava problematiko njihovega dela, preprečuje nasprotnost interesov na področju inženirskih storitev, skrbi za strokovno usposabljanje in obveščanje, zagotavlja enakopravno zastopanost vseh tehničnih strok ter sprejema pravila dobre prakse v inženirstvu.
  • IZS ima organizirano svetovalno mrežo, v okviru katere strokovnjaki iz vseh strok, združenih v zbornici, odgovarjajo na vprašanja, povezana z graditvijo objektov ter jim svetujejo.
  • IZS je dejavna tudi na področju izobraževanja. Organizira delavnice, seminarje, posvete in okrogle mize. Vsako leto poteka v organizaciji IZS tradicionalni Dan inženirjev, sodeluje pa tudi na sejmu Megra v Gornji Radgoni.
  • Od leta 1997 izdaja IZS glasilo z naslovom »NOVO V IZS«, katerega namen je seznanjanje članov zbornice z novostmi, problematiko in aktivnostmi s področja poklica.
  • Vsako leto podeljuje IZS nagrade za izjemne inženirske dosežke, vsako drugo leto pa Nagrado IZS za inovativnost.
 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si