POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Topmenu  


Sporočila za medije

09.12.15

Mag. Črtomir Remec izvoljen za izvršnega podpredsednika Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO)

 

Kyoto, Ljubljana – Predsednik Inženirske zbornice Slovenije, mag. Črtomir Remec, je bil v Kyotu na Japonskem izvoljen za izvršnega podpredsednika Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO – World Federation of Engineering Organisations) za obdobje štirih let.

 

Gre za izpostavljeno funkcijo v svetovno prepoznavni in spoštovani organizaciji, ki je bila ustanovljena v Londonu leta 1968. Po desetih letih delovanja je svoj sedež iz Londona prenesla v Pariz, kjer že skoraj štirideset let domuje pod okriljem Unesca. V vseh teh letih je združila pod svoje okrilje več kot 90 nacionalnih in regionalnih inženirskih organizacij ter predstavlja in zastopa več kot 20 milijonov inženirjev iz vsega sveta. 

 

IZS je postala članica te organizacije leta 2001 v Moskvi, ko se je mag. Črtomir Remec v funkciji predsednika IZS prvič udeležil sestanka WFEO. Od tedaj je mag. Remec vpet v aktivnosti WFEO kot redni udeleženec letnih generalnih skupščin, konferenc, forumov in kongresov, v letih od 2004 do 2012 tudi kot nacionalni delegat izvršnega sveta WFEO ter kot član komiteja za inženirstvo in okolje, ki deluje v okviru WFEO.

 

V skrbi za inženirstvo in okolje je pred tremi leti na njegovo pobudo in pod njegovo taktirko v Ljubljani potekal Svetovni inženirski forum (WEF 2012) z naslovom »Trajnostna gradnja za ljudi«. Organizator foruma, ki se ga je udeležilo več kot 500 ljudi iz več kot 60 držav sveta s petih celin, je bila Inženirska zbornica Slovenije.

 

Pri tokratni izvolitvi za izvršnega podpredsednika WFEO je bilo mag. Remcu zelo v pomoč poznavanje tako slovenskega kot tudi evropskega okolja ter vloge inženirja v njih, saj je kot predsednik Inženirske zbornice Slovenije in kot predsednik Evropskega sveta inženirskih zbornic (ECEC – European Council of Engineers Chambers) vpet v aktivnosti in srečanja tako na strokovni kot na politični ravni.

 

Svetovno združenje inženirskih organizacij je tesno povezano in sodeluje tudi z organizacijama kot sta UNESCO in Združeni narodi (UN). Leta 2010 je UNESCO, v sodelovanju z WFEO, objavil prvo svetovno poročilo o inženirstvu, ki je "glavno gibalo inovacij in z njim rastejo oziroma padejo civilizacije".

 

Ideje in načela, ki jih – združena v geslo »Zeleno svetovno gospodarstvo v rokah mobilnih inženirjev« – zastopa mag. Črtomir Remec, so bila nagrajena z izvolitvijo, saj poudarjajo pomembno vlogo inženirstva pri trajnostnem razvoju družbe, ki je hkrati pomemben dejavnik gospodarske rasti in novih, kakovostnih delovnih mest.

 

Po septembru letos, ko je bil mag. Remec ponovno izvoljen za predsednika Evropskega sveta inženirskih zbornic (ECEC), je z izvolitvijo za izvršnega podpredsednika Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO) dobil novo priznanje za svoje uspešno delo in zastopanje članov Inženirske zbornice Slovenije v okviru tako evropskih kot tudi svetovnih meja. Mag. Črtomir Remec opravlja obe funkciji nepoklicno.

 

 

IZS – Inženirska zbornica Slovenije,  www.izs.si

ECEC – European Council of Engineers Chambers,  http://www.ecec.net/

WFEO – Word Federation of Engineering Organisations,  www.wfeo.org

 

 

 

Več informacij:

mag. Barbara Škraba Flis, generalna sekretarka IZS

01 547 33 40

 

 

 

 


 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si