POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Topmenu  


Sporočila za medije

07.10.14

Aktivna hiša Lumar je najbolj inovativen objekt na področju graditve objektov

 

Dan inženirjev v Idriji

  

Inženirska zbornica Slovenije je prvič podelila nagrado Jožefa Mraka za inovativnost

 

 

Idrija, 7. oktober – Inženirska zbornica Slovenije (IZS) je v Idriji podelila nagrado Jožefa Mraka za inovativnost na področju graditve objektov. Nagrado je prejela AKTIVNA HIŠA LUMAR podjetja LUMAR IG d.o.o. za najbolj inovativen način stanovanjske gradnje. Inženirska zbornica Slovenije je nagrado Jožefa Mraka podelila prvič. Z njo želi spodbujati svoje člane inženirje k inovativnem razmišljanju, ki poganja gospodarski razvoj in ustvarja dodano vrednost ter javnost seznanjati z najboljšimi inženirskimi rešitvami.

 

»Zgrajena aktivna hiša Lumar v pasivnem standardu predstavlja na eni strani celovit koncept za gradnjo trajnostnih objektov, na drugi strani pa laboratorij za razvoj in optimizacijo nadaljnjih tehnoloških rešitev. Inovativnost projekta se kaže na več nivojih, od arhitekturne zasnove objekta do tehnoloških rešitev, ki so bile integrirane v objekt. Tehnološke rešitve, vpeljane na projektu, lahko razdelimo na konstrukcijske sklope objekta, ki jih odlikuje konstrukcijski sistem Lumar PASIV EKO, sistem hišne tehnike in sistem pametnih inštalacij. Aktivna hiša Lumar je objekt, ki združuje inovativen koncept gradnje z optimalno izbrano hišno tehniko. Optimalno delovanje celotnega sistema zagotavljajo pametne inštalacije. Kot takšna predstavlja koncept gradnje, ki bo glede na zahteve slovenskih in evropskih predpisov, v prihodnjih letih postal trend. Z gradnjo AKTIVNE HIŠE je podjetje Lumar IG stopilo v prihodnost.« je v obrazložitvi nagrade zapisala Inženirska zbornica Slovenije.

 

»Z inovativnimi rešitvami in tehnologijami, ki jih kot projektanti prelivamo dnevno v svoje načrte, da jih lahko kot izvajalci nato izvedemo, omogočamo inženirji investitorjem izpolnitev njihovih raznovrstnih in unikatnih želja. Ob tem predstavljamo inovativni inženirji potencial za gospodarsko rast, saj pretvarjamo strokovno znanje v denar, inovativnost pa ta proces še pospešuje.«, je ob podelitvi nagrade izpostavil predsednik Inženirske zbornice Slovenije mag. Črtomir Remec.

 

»Z Aktivno hišo Lumar smo v podjetju Lumar že pred dvema letoma sledili smernicam zmanjševanja vplivov na okolje, večji rabi obnovljivih virov energije ter prijetnih bivalnih pogojev. Verjamemo, da je to edini pravi korak razvoja in ustvarjanja trendov kakovostne nizkoenergijske gradnje v Sloveniji in Evropi. Hiša, ki je plod slovenskega razvoja in znanja z vgrajenimi 64 točkami za monitoring omogoča realno spremljanje dogajanja v hiši in konstrukciji. Pridobljene rezultate danes že uporabljamo za nadaljnji razvoj vseh konstrukcijskih sistemov in energetsko učinkovitih rešitev. Veseli in ponosni smo, da so naša filozofija, znanje in tehnološka naprednost prepričali tudi Inženirsko zbornico Slovenije, ki skrbi za visoka merila in standarde v panogi. Upamo, da bo nagrada Jožefa Mraka za inovativnost na področju graditve objektov v prihodnje pripomogla k izpostavitvi primerov dobrih praks in dvigu pomena kakovostne, energetsko učinkovite ter trajnostne gradnje,« je povedal Marko Lukić, direktor podjetja Lumar IG.

 

Nagrado je Inženirska zbornica Slovenije poimenovala po Jožefu Mraku, inovatorju in izumitelju, ki je bil v času, v katerem je živel, inženir v pravem pomenu besede, pa čeprav ta beseda takrat še ni bila poznana. V drugi polovici osemnajstega stoletja (1709 - 1786) je deloval v Idriji ter okolici in se s svojo ustvarjalnostjo zapisal v kulturno in tehniško zgodovino idrijskega, slovenskega in evropskega prostora. Njegove znamenite »klavže«, zidane pregrade, namenjene splavljenju hlodovine in lesa za potrebe idrijskega rudniškega prostora, so delovale 153 let in so edinstven zaščiten kulturno-zgodovinski in tehniški spomenik evropskega pomena.

 

V Sloveniji je vedenje o klavžah premalo razširjeno, zato je Inženirska zbornica Slovenije pred podelitvijo nagrade za inovativnost svojim članom omogočila ogled klavž na Belci ter ga nadaljevala z ogledom proizvodnje podjetja Kolektor Group d.o.o.. Z namenom promocije tehničnih in naravoslovnih poklicev in inovativnosti med dijaki, pa je bila na Gimnaziji Jurija Vege v Idriji izvedena tudi okrogla miza.

 

###

Več informacij na spletni strani:

 http://www.izs.si

mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije
Tel.: 01 / 547 33 40
E-mail:  izsping@izspong.si


 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si