POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Topmenu  


Sporočila za medije

26.10.17

Nagrajenci IZS nam kažejo pot v prihodnost

 

»Vesel sem, da nam je med našimi 7000 člani tudi letos uspelo izbrati najboljše inženirje, ki si s svojim znanjem in strokovnostjo prizadevajo, da so njihovi izvedeni projekti na visoki ravni in nam kažejo pot v prihodnost. Še bolj bom vesel, ko bo med nagrajenci in tudi tukaj med nami več mladih inženirjev,« je na sinočnjem osrednjem dogodku letošnjega Dneva inženirjev, ki je tradicionalno potekal pod okriljem Inženirske zbornice Slovenije (IZS), tokrat v Narodnem domu Mežica, poudaril mag. Črtomir Remec, predsednik IZS.  

 

Predsednik IZS, mag. Črtomir Remec.

 

Remec kljub trenutnim težavam na področju izobraževanja bodočih inženirjev in dejstvu, da kadra primanjkuje, verjame v svetlo prihodnost inženirstva: »Veliko število napovedanih in načrtovanih projektov tako na cestah kot tudi na železnicah in drugi infrastrukturi kaže, da je perspektiva v gradbeništvu in v drugih tehniških strokah na področju graditve.« Ne nazadnje je ta teden državni zbor potrdil tudi trojček zakonov – gradbeno, prostorsko in poklicno zakonodajo. Na IZS so z doseženim razmeroma zadovoljni, predvsem pa so po Remčevih besedah zadovoljni, da bodo lahko zdaj čas in energijo usmerjali tudi v urejanje drugih stvari, pomembnih za stroko.

 

V osrednji dvorani ene izmed najmočnejših kulturnih ustanov v koroški regiji se je zbralo veliko članov zbornice, predstavnikov inženirske stroke in drugih povabljenih gostov, ki jih je nagovoril tudi župan Občine Mežica Dušan Krebel: »Počaščeni smo, da tradicionalno srečanje inženirjev letos poteka pri nas, saj se Zgornja Mežiška dolina ponaša z bogato industrijsko zgodovino in neprecenljivo tehnično dediščino. Obe sta postavili dobre temelje za nadaljnji razvoj številnih koroških podjetij, ki so danes zelo uspešna in praviloma izvozno usmerjena, tako da gospodarska slika Koroške znatno presega pregovorno majhnost naše regije.« 

 

Župan občine Mežica, Dušan Krebel.

 

Pozdravnemu nagovoru predsednika IZS in mežiškega župana je sledil kratek kulturni program, v katerem so izpostavili izjemne dosežke slovenskih inženirjev in obeležili delo posameznikov, ki s svojo inovativnostjo in zavzetostjo skrbijo za ugled inženirske stroke, za doseganje in preseganje standardov ter ustvarjajo dodano vrednost v slovenskem gospodarstvu.

 

Prejemniki Nagrad IZS in nazivov Častni član IZS skupaj s podeljevalci nagrad.

 

Inženirska zbornica je letos podelila devet nagrad. Za enkraten inženirski dosežek na področju graditve objektov – za Hotel Intercontinental v Ljubljani – jo je prejel Marko Pavlinjek, univ. dipl. inž. grad., ki se je kot odgovorni projektant gradbenih konstrukcij podpisal pod številne najzahtevnejše projekte doma in v tujini.

 

Nagrado za večkraten inženirski dosežek je dobil Marjan Pipenbaher, univ. dipl. inž. grad., ki je projektiral zahtevne cestne in železniške premostitvene objekte v Izraelu, Turčiji in na Hrvaškem. Med drugim je projektiral največji železniški viadukt v Izraelu, ki pomeni vrhunski inženirski dosežek na področju projektiranja in gradnje železniških viaduktov in mostov na hitrih progah, na katerih hitrosti vlakov presegajo 200 km/h. 

 

Nagrado za večkraten inženirski dosežek je prejel tudi Mirko Veronek, inž. gradb., in sicer za izvedbo objektov s področja vodarstva, za organizacijo in izvedbo vodarskih intervencijskih ter sanacijskih del v izjemno težkih pogojih dela.

 

Prejemnik najvišjega priznanja IZS – za življenjsko delo na področju graditve objektov, za prispevek pri razvoju, načrtovanju in gradnji zahtevnih tehnoloških objektov v Sloveniji, je Franc Pečovnik, univ. dipl. inž. str.

 

Nagrado za življenjsko delo je prejel tudi doc. dr. Janez Reflak, univ. dipl. inž. grad., ki je s svojim znanstvenim in strokovnim inženirskim delom izrazito zaznamoval razvoj gradbene inženirske stroke v Sloveniji, pomembno je prispeval tudi k razvoju potresnega inženirstva v mednarodnem okolju.

 

Zbornica je naziv častni član IZS letos podelila štirim članom. Prejeli so ga dr. Primož Gspan, univ. dipl. fiz., Jožef Studenčnik, univ. dipl. inž. metal. in mater., spec. za menedž., dr. Branko Zadnik, univ. dipl. inž. grad. in prof. dr. Baldomir Zajc, univ. dipl. inž. el.

 

Udeleženci srečanja.

 

Inženirska zbornica Slovenije (IZS), ki je bila ustanovljena pred 20. leti, združuje 7000 pooblaščenih inženirjev, ki kot projektanti, revidenti, nadzorniki in vodje del delujejo na področju graditve objektov. Združeni so v šestih matičnih sekcijah: gradbenih inženirjev, strojnih inženirjev, elektroinženirjev, inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, inženirjev geodetov ter inženirjev rudarske in geotehnološke stroke. Osnovno poslanstvo IZS je dvigovanje gradbene kulture, ki vključuje informiranje, izobraževanje in etično delovanje članov. Sekcije in komisije IZS aktivno sodelujejo pri pripravi sistemske prostorske, gradbene, javno-naročniške in geodetske zakonodaje. IZS je podaljšana roka države, ki s pooblastilom izvaja licenciranje inženirjev v postopku graditve – ima 11 pooblastil po zakonih o graditvi objektov in geodetski dejavnosti. Je aktivna članica mednarodnih inženirskih združenj in zbornic. Zastopa tudi poklicne interese svojih članov.

 

 

Več informacij:

Petra Kavčič, Inženirska zbornica Slovenije 

Telefon: 01 547 33 37

e-pošti:  petra.kavcicping@izspong.si;  izsping@izspong.si

 

 

Agencija Andreja Jernejčič – Lin&Nil

Telefona: 01 547 65 18, 041 812 669

e-pošta:  infoping@jernejcicpong.si


 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si