POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Topmenu  


Sporočila za medije

26.03.19

Že več kot 600 udeležencev iz 42 držav na Svetovnem gradbenem forumu aprila v Ljubljani

 

 

»Na Inženirski zbornici smo veseli in ponosni, da so nam zaupali organizacijo Svetovnega gradbenega foruma 2019. To je še ena potrditev za to, da imamo po 22 letih delovanja veliko mednarodno veljavo. Osebno sem prepričan, da majhne države, kot je Slovenija, še bolj potrebujejo zunanje zglede in primerjave, da smo kot panoga lahko konkurenčni in kot posamezniki celo vodilni. Svetovni gradbeni forum je zato predvsem velika priložnost za domačo stroko. Trenutno imamo že več kot 600 prijavljenih udeležencev iz 42 različnih držav,« je o prvem Svetovnem gradbenem forumu z naslovom »Odpornost stavb in infrastrukture« povedal predsednik Inženirske zbornice mag. Črtomir Remec. Rdeča nit WCF 2019 bo odporna gradnja stavb in infrastrukture od energetskih izzivov do upravljanja tveganja naravnih nesreč, zaščite premoženja in odpornih skupnosti. »Gradbeništvo je gotovo najbolj tradicionalna gospodarska panoga, ki pa doživlja v zadnjem obdobju veliko sprememb z novimi tehnologijami in managementom (BIM etc.). Glede na pričakovano rast svetovnega prebivalstva bo nujno bistveno spremeniti standarde gradnje. Kljub povečanim obtežbam zaradi grozečih naravnih katastrof bo hkrati potrebno zmanjšati porabo gradbenih materialov in energije, sicer ne bo možno že v kratkem zagotoviti dovolj virov,« še dodaja mag. Črtomir Remec.

 

Prvi Svetovni gradbeni forum, ki bo potekal od ponedeljka, 8. aprila, do četrtka, 11. aprila 2019, v Cankarjevem domu v Ljubljani organizirajo Inženirska zbornica Slovenije (IZS), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) ter Svetovna zveza inženirskih organizacij (WFEO). Forum bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). »Dogodek na eni strani ponuja možnost mednarodne uveljavitve znanja slovenskih gradbenikov in strokovnjakov, povezanih z gradbeno panogo v najširšem smislu, na drugi strani pa prenos najnovejših mednarodnih trendov in obveznosti na področju trajnostnega razvoja in vloge gradbeništva v njem,« pravi dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) prof. dr. Matjaž Mikoš.

 

Tridnevni delovni program foruma je razdeljen na šest tematskih sklopov, ki slonijo na šestih od sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja začrtanih pri Združenih narodih. »Tematski sklopi obravnavajo probleme energije v 21. stoletju z vidika učinkovitosti rabe virov v grajenem okolju, gradbeništva 4.0 in naprednega konstrukcijskega inženirstva, izzive kulturne dediščine v digitalnem svetu, probleme upravljanja s tveganji nesreč in naporov za odpornejšo skupnost nanje. Del programa se ukvarja tudi z vprašanjem, kako povečati zmogljivosti družbe na področju inženirstva in izzive upravljanja z nepremičninami in premoženjem ter napredkom pri integralnem informacijskem modeliranju stavb. Sodobno gradbeništvo ima v svetovnem razvoju namreč ključno vlogo,« je o tematskih sklopih povedal prof. dr. Matjaž Mikoš.

 

Gradbeništvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo, v letošnjem letu pa praznuje dve pomembni obletnici – stoletnico Ljubljanske inženirske zbornice, predhodnice Inženirske zbornice Slovenije, in 100-letnico Univerze v Ljubljani. »Osnovna vloga in pomen zbornice se v stotih letih nista bistveno spremenila. Če pa pogledamo teme in napovedane prispevke na prihajajočem Svetovnem gradbenem forumu, sta se bistveno spremenili organizacija in tehnologija gradnje. O tem bo govorila tudi priložnostna razstava ob 100. obletnici Ljubljanske inženirske zbornice, postavljena v času trajanja Svetovnega gradbenega foruma aprila v preddverju Cankarjevega doma,« je ob častitljivi obletnici povedal mag. Črtomir Remec. »Ob Svetovnem gradbenem forumu kot glavnem strokovnem poklonu stoletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani in Tehniške fakultete kot naše predhodnice bomo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo pripravili lastno slavnostno akademijo, ki bo 12. septembra, drugače pa nameravamo stoletnico preživeti delovno. Tako prenavljamo študijski program Gradbeništvo, ki naj bi postal enoviti magistrski študij druge stopnje,« je 100-letnico komentiral prof. dr. Matjaž Mikoš. Ob tej priložnosti se bodo inženirji ponosno ozrli na pretekle dosežke in hkrati v sodelovanju s tujimi strokovnjaki poiskali rešitve za izzive, ki nas čakajo v naslednjih stotih letih.

 

Po Svetovnem gradbenem forumu bo izšla tudi Ljubljanska deklaracija z vizijo razvoja gradbenega sektorja do 2030. »Ljubljanska deklaracija bo dopolnjena z zaključki posameznih sekcij Svetovnega gradbenega foruma. Cilj bo kljub grozečim klimatskim spremembam zagotoviti bolj odporno gradnjo na osnovi novih tehnologij in upravljanja. Pri uveljavljanju ugotovitev in zaključkov foruma pa računamo tudi na podporo prvega soorganizatorja WFEO in pokrovitelja UNESCO, ki imata v svetovnem merilu veliko veljavo in ugled. V dodatno pomoč nam bo video predstavitev vseh predavanj in dogodkov WCF 2019, ki ne bodo dostopni samo udeležencem foruma, ampak tudi domačim in mednarodnim soorganizatorjem. Za domače strokovnjake pa verjamem, da bodo tokrat v polni meri izkoristili enkratno priložnost za mednarodno primerjavo in napredek v znanju, izkušnjah in sodelovanju,« je o Ljubljanski deklaraciji še dodal mag. Črtomir Remec.

 

Inženirska zbornica Slovenije (IZS), ki je bila ustanovljena pred 22 leti, združuje več kot 7.000 pooblaščenih inženirjev, ki kot projektanti, nadzorniki in vodje del delujejo na področju graditve objektov. Združeni so v šestih matičnih sekcijah: gradbenih inženirjev, strojnih inženirjev, elektroinženirjev, inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, inženirjev geodetov ter inženirjev rudarske in geotehnološke stroke. Osnovno poslanstvo IZS je dvigovanje gradbene kulture, ki vključuje informiranje, izobraževanje in etično delovanje članov. Sekcije in komisije IZS aktivno sodelujejo pri pripravi sistemske prostorske, gradbene, javno-naročniške in geodetske zakonodaje. IZS je podaljšana roka države, ki izvaja več javnih pooblastil, med drugim licenciranje pooblaščenih inženirjev in vodij del v postopku graditve. Je aktivna članica mednarodnih inženirskih združenj in zbornic. Zastopa tudi poklicne interese svojih članov.

 

Svetovni gradbeni forum (WCF) bo letos aprila potekal v Ljubljani v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije in ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, kar sovpada s stoletnico njune ustanovitve. Gradbenega foruma se bodo udeležili projektanti, izvajalci, proizvajalci, investitorji, upravniki, raziskovalci, profesorji in študenti, politiki ter zastopniki javne uprave. To bo po letu 2012 že drugi takšen dogodek, ki ga organizirajo v Sloveniji. Takrat se je Svetovnega inženirskega foruma udeležilo več kot 500 inženirjev, politikov in raziskovalcev iz 60 držav.

 

 

Mag. Črtomir Remec, predsednik IZS, in prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan FGG UL

 

 

 Izjava predsednika IZS mag. Črtomirja Remca o udeležencih Svetovnega gradbenega foruma (741 KB)

 

 Izjava predsednika IZS mag. Črtomirja Remca o rdeči niti Svetovnega gradbenega foruma (1.5 MB)

 

 Izjava dekana FGG UL prof. dr. Matjaža Mikoša o pomenu Svetovnega gradbenega foruma za Slovenijo (684 KB)

 

 

Več informacij:

Petra Kavčič, Inženirska zbornica Slovenije

telefon: 01 547 33 37; e-pošta: petra.kavcic@izs.si, izs@izs.si

 

 

Agencija Andreja Jernejčič – Lin&Nil

telefona: 01 547 65 18, 041 812 669; e-pošta: info@jernejcic.si

 

 


 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si