POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Topmenu  


Sporočila za medije

09.04.19

Svetovni gradbeni forum v Ljubljani z več kot 700 udeleženci z vsega sveta ponudil nove rešitve za izzive v gradbeništvu

 

 

V Ljubljani se je danes na prvem Svetovnem gradbenem forumu zbralo več kot 700 udeležencev iz 51 različnih držav. Na srečanju z naslovom »Odpornost stavb in infrastrukture«, bodo do četrtka, 11. aprila, skupaj z več kot 100 strokovnjaki z vsega sveta razpravljali o delu inženirjev in gradbenikov in naprednih rešitvah za doseganje trajnostnih ciljev Združenih narodov.

 

»Živimo v času, ki ga pretresajo globalne, socialne, politične in okoljske spremembe. Zato se razvijajo nove smernice za okolju prijazno, trajnostno sobivanje v večkulturnem okolju. Tako v Evropi kot tudi širše razvojni trendi vodijo k novim, originalnim dizajnom, pristopom in rešitvam, ki omogočajo trajnostno rast, v okviru katere veliko pozornost posvečamo tudi omejenim naravnim virom, energiji in želji po recikliranju. Poklic gradbenika je dosegel točko, v kateri je vsaka arhitekturna in tehnična gradbena rešitev izvedljiva. Ob tem se poraja vprašanje, ali je to smiselno in ali cena, ki jo za to plačujeta okolje in gospodarstvo, morda le ni previsoka. Zato inženirstvo in ostali podobni poklici predstavljajo vodilno in gonilno silo razvoja in napredka. Gradbeno inženirstvo v tem igra zelo pomembno vlogo. Le tako se bo lahko to področje razvijalo in se tudi v prihodnosti ponosno in samozavestno soočalo z izzivi. Hkrati pa bo s  tem doprineslo tudi levji delež k razvoju celotne družbe,« je na odprtju Svetovnega gradbenega foruma povedal minister za okolje in prostor Simon Zajc.

 

»Gradbeništvo je ključen del naših življenj, inženirji pa so srce trajnostnega razvoja. Gradbeništvo in inženirstvo je prisotno v mestih, prostorih za rekreacijo, na univerzah, v pisarnah, tukaj so tudi ceste in železnice in številna druga področja. Najdemo ju res povsod. Ob tem je tudi naša ekonomija močno odvisna od njiju. Ravno zato se moramo še toliko bolj truditi, da v gradbeništvu uporabljamo najnovejše tehnologije, zmanjšamo količino odpadkov in preudarno trošimo energijo. Resnično upam, da bo forum, ki bo naslavljal vse te izzive, postregel tudi z rešitvami zanje,« je obiskovalce foruma nagovorila dr. Marlene Kanga, predsednica Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO), ki forum organizira skupaj z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) in Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG UL). »Gradbeništvo je gotovo najbolj tradicionalna gospodarska panoga, ki pa v zadnjem obdobju z novimi tehnologijami in managementom (BIM itd.) doživlja veliko sprememb. Glede na pričakovano rast svetovnega prebivalstva bo nujno bistveno spremeniti standarde gradnje. Kljub povečanim obtežbam zaradi grozečih naravnih katastrof bo hkrati potrebno zmanjšati porabo gradbenih materialov in energije, sicer ne bo možno že v kratkem zagotoviti dovolj virov,« meni predsednik IZS mag. Črtomir Remec. »Dogodek na eni strani ponuja možnost mednarodne uveljavitve znanja slovenskih gradbenikov in strokovnjakov, povezanih z gradbeno panogo v najširšem smislu, na drugi strani pa prenos najnovejših mednarodnih trendov in obveznosti na področju trajnostnega razvoja in vloge gradbeništva v njem,« o forumu pravi dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG UL) prof. dr. Matjaž Mikoš.

 

Forum poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO).

 

»V zadnjih stotih letih je inženirstvo preoblikovalo svet, v katerem živimo, skupaj z gradbeništvom pa igra ključno vlogo v trajnostnem razvoju, saj predstavljata pomemben del gospodarstva vseh držav. Poleg tega veljata za največji del industrijskega sektorja kar se tiče zaposlovanja, vpliva na gospodarstvo in okolje. Primerne stavbe za bivanje in infrastruktura so ključni pri določanju kakovosti življenja in so, z zagotavljanjem osnovnih pogojev za bivanje, neizpodbitno povezani z zmanjševanjem revščine. V gradbeništvu je uporabljenih veliko naravnih virov, slednje skupaj z visoko porabo energijo, prevozi gradbenih materialov in uporabo strojev, močno vpliva na dobrobit okolja. In vsebnost ogljikovega dioksida v ozračju. Večina sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja, ki smo jih pred skoraj štirimi leti začrtali pri Združenih narodih nagovarjajo tudi inženirstvo in gradbeništvo, uspešnost njihovega doseganja pa je močno povezana s sodelovanjem strokovnjakov z omenjenih področij. Nuja po okolju prijaznih tehnoloških rešitvah prihodnosti, zahtevajo znanje strokovnjakov inženirjev in gradbenikov ter znanstvenikov,« je srečanje strokovnjakov z vsega sveta pozdravila Ana Luiza Massot Thompson-Flores, direktorica UNESCO Evropa – Regionalna pisarna za znanost in kulturo v Evropi.

 

V duhu želje po iskanju učinkovitih rešitev, ki slonijo na sedemnajstih ciljih trajnostnega razvoja, ki so jih začrtali pri Združenih narodih, je trodelni delovni program foruma razdeljen na šest tematskih sklopov, in sicer:

• 1. tematski sklop: energija v 21. stoletju – učinkovitost rabe virov v grajenem okolju,

• 2. tematski sklop: gradbeništvo 4.0 in napredno konstrukcijsko inženirstvo,

• 3. tematski sklop: kulturna dediščina v digitalnem svetu,

• 4. tematski sklop: obvladovanje in upravljanje tveganj naravnih nesreč za vzpostavitev odpornejše skupnosti,

• 5. tematski sklop: večanje zmogljivosti družbe na področju inženirstva,

• 6. tematski sklop: digitalno inženirstvo grajenega okolja – upravljanje z nepremičninami in premoženjem, integralno informacijsko modeliranje stavb.

 

Danes se bodo v predavanjih posvetili kulturni dediščini v digitalnem svetu, večanju zmogljivosti družbe na področju inženirstva in digitalnemu inženirstvu grajenega okolja – upravljanje z nepremičninami in premoženjem, integralno informacijsko modeliranje stavb. Kot glavni govorniki so se danes že predstavili:

prof. Jinxiu Yan, podpredsednica Mednarodnega združenja za tunele in podzemlje (ITA), podpredsednica Kitajskega društva za predorske in podzemne gradnje CCES ter namestnica generalnega direktorja China Railway Academy Co., ki je govorila o razvoju gradnje predorov na Kitajskem v zadnjih 40 letih,

prof. Antonia Moropoulou, predsednica generalne skupščine Tehnične zbornice Grčije in profesorica na Nacionalni tehnični univerzi v Atenah, ki je govorila o novem, trajnostnem ohranjanju sodobnih in zgodovinskih stavb in infrastrukture ter paradigmi obnove Kristusovega groba v Cerkvi Kristusovega groba,

prof. dr. Peter Fajfar, profesor na Univerzi v Ljubljani in član Slovenske inženirske akademije, ki je govoril o ključnih elementih potresne odpornosti in

dr. Mark Coleman iz podjetja Crossrail, ki je predstavil uporabo integralnega informacijskega modeliranja objektov pri gradnji sodobne železniške infrastrukture v Londonu.

 

Jutri, 10. aprila,  bo Svetovni gradbeni forum posvečen 1. tematskemu sklopu, ki govori o učinkoviti rabi virov v grajenem okolju v 21. stoletju, 2. tematskemu sklopu o gradbeništvu 4.0 in naprednemu konstrukcijskemu inženirstvu, in 4. tematskemu sklopu o obvladovanju in upravljanju tveganj naravnih nesreč za  vzpostavitev odpornejše skupnosti.

 

Gradbeništvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo, v letošnjem letu pa praznuje dve pomembni obletnici – stoletnico Ljubljanske inženirske zbornice, predhodnice Inženirske zbornice Slovenije, in stoletnico Tehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Ob 100. obletnici Ljubljanske inženirske zbornice, je v času trajanja Svetovnega gradbenega foruma v 2. preddverju Cankarjevega doma postavljena priložnostna razstava 100 let inženirske zbornice. »Na razstavi so prikazani seznami pooblaščenih inženirjev Ljubljanske Inženirske zbornice (LIZ) in imenik pooblaščenih inženirjev IZS prav tako muzejski artefakti, kot so potrdila, izkaznice, žigi, pravilniki in publikacije. Predstavljeni so predsedniki LIZ in IZS ter številne fotografije, izbor pomembnih inženirskih objektov zadnjih 100 let, med njimi tudi ljubljanski Nebotičnik iz leta 1933 in Nordijsko smučarsko središče Planica iz let 2009-2015. Tehnološkega napredka in dela inženirjev v povezanem globalnem svetu ni mogoče spregledati. Razstava prikazuje in dokazuje, da smo na slovenske inženirje in njihova dela tako doma kot v svetu lahko upravičeno ponosni,« pojasni predsednik IZS mag. Črtomir Remec.

 

Na Svetovnem gradbenem forumu bosta jutri, v sredo, 10. aprila, znana tudi prejemnika Nagrade Jožefa Mraka za inovativnost pri graditvi objektov 2019. V natečaju so iskali najbolj inovativne projektantske, tehnološke, izvedbene rešitve in inovativen postopek pri izgradnji objekta.

 

Na Svetovnem gradbenem forumu bo jutri sprejeta tudi Ljubljanska deklaracija z vizijo razvoja gradbenega sektorja do 2030. »Ljubljanska deklaracija bo dopolnjena z zaključki posameznih sekcij Svetovnega gradbenega foruma. Cilj bo kljub grozečim klimatskim spremembam zagotoviti bolj odporno gradnjo na osnovi novih tehnologij in upravljanja. Pri uveljavljanju ugotovitev in zaključkov foruma pa računamo tudi na podporo prvega soorganizatorja WFEO in pokrovitelja UNESCO, ki imata v svetovnem merilu veliko veljavo in ugled,« je o Ljubljanski deklaraciji povedal prof. dr. Matjaž Mikoš. »V dodatno pomoč pri dopolnjevanju deklaracije nam bo tudi video predstavitev vseh predavanj in dogodkov WCF 2019, ki ne bodo dostopni samo udeležencem foruma, ampak tudi domačim in mednarodnim soorganizatorjem. Za domače strokovnjake pa verjamem, da bodo tokrat v polni meri izkoristili enkratno priložnost za mednarodno primerjavo in napredek v znanju, izkušnjah in sodelovanju,« je o Ljubljanski deklaraciji dodal še mag. Črtomir Remec.

 

Celoten program Svetovnega gradbenega foruma najdete  tukaj.

 

Inženirska zbornica Slovenije (IZS), ki je bila ustanovljena pred 22 leti, združuje več kot 7.000 pooblaščenih inženirjev, ki kot projektanti, nadzorniki in vodje del delujejo na področju graditve objektov. Združeni so v šestih matičnih sekcijah: gradbenih inženirjev, strojnih inženirjev, elektroinženirjev, inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, inženirjev geodetov ter inženirjev rudarske in geotehnološke stroke. Osnovno poslanstvo IZS je dvigovanje gradbene kulture, ki vključuje informiranje, izobraževanje in etično delovanje članov. Sekcije in komisije IZS aktivno sodelujejo pri pripravi sistemske prostorske, gradbene, javno-naročniške in geodetske zakonodaje. IZS je podaljšana roka države, ki izvaja več javnih pooblastil, med drugim licenciranje pooblaščenih inženirjev in vodij del v postopku graditve. Je aktivna članica mednarodnih inženirskih združenj in zbornic. Zastopa tudi poklicne interese svojih članov.

 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) je fakulteta s tradicijo, ki pod svojo streho združuje 3 oddelke in 12 študijskih programov na vseh treh stopnjah, ki niso le tehniško naravnani, temveč vključujejo tudi prvine naravoslovnih in družboslovnih strok. Prednosti UL FGG, ki so zgrajene na stoletni tradiciji, temeljijo na inter-disciplinarnosti, povezovanju in deljenju znanj z drugimi, tako v domačem kot mednarodnem okolju. S povezovanjem raziskovalnega, strokovnega in pedagoškega dela svoje študente pripravljajo na družbeno izredno pomembno in odgovorno delo, ki jih čaka po zaključku študija. Vsebinsko je dejavnost UL FGG razdeljena na osem področij, uresničuje pa se v 21 pedagoško-raziskovalnih enotah, 2 laboratorijih in 3 inštitutih. Letos UL FGG obeležuje 100 let delovanja, saj je bila leta 1919 v okviru Univerze v Ljubljani ustanovljena Tehniška fakulteta, ki je predhodnica UL FGG

 

Svetovni gradbeni forum (WCF) bo letos aprila potekal v Ljubljani v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije in ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, kar sovpada s stoletnico njune ustanovitve. Gradbenega foruma se bodo udeležili projektanti, izvajalci, proizvajalci, investitorji, upravniki, raziskovalci, profesorji in študenti, politiki ter zastopniki javne uprave. To bo po letu 2012 že drugi takšen dogodek, ki ga organizirajo v Sloveniji. Takrat se je Svetovnega inženirskega foruma udeležilo več kot 500 inženirjev, politikov in raziskovalcev iz 60 držav.

 

 Zvočna izjava dr. Marlene Kanga, predsednice Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO) (1.4 MB)

 Zvočna izjava mag. Črtomir Remec, predsednik IZS (940 KB)

 Zvočna izjava prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan FGG UL (922 KB)

 

 

 

Več informacij:
Petra Kavčič, Inženirska zbornica Slovenije
telefon: 01 547 33 37; e-pošta:  petra.kavcicping@izspong.si,  izsping@izspong.si

 

Agencija Andreja Jernejčič – Lin&Nil
telefona: 01 547 65 18, 041 812 669; e-pošta:  infoping@jernejcicpong.si

 

 


 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si