POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Topmenu  


Sporočila za medije

19.12.19

Nevarno - Distribucijski plinovodi so razvrščeni med nezahtevne objekte

 

 

 

Matična sekcija strojnih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) je že lani poleti Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pozvala k upoštevanju pripomb glede novih določil Uredbe o razvrščanju objektov. Dopis je objavljen  tukaj (3.0 MB). Po tej uredbi iz lanskega leta so distribucijska plinovodna omrežja s pripadajočimi objekti in opremo do tlaka 5 bar razvrščena med nezahtevne objekte. Takšna razvrstitev je neprimerna in nevarna, trdijo pooblaščeni strojni inženirji, MOP pa še do danes teh napak iz Uredbe ni odpravil.

 

Napačna razvrstitev plinovodov med nezahtevne objekte pomeni, da lahko (poenostavljeno) projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja zanje izdela kdorkoli, torej oseba brez kakršnegakoli tehničnega znanja, gradbeno dovoljenje se izda, ne da bi kdo zagotovil, da so s projektnimi rešitvami izpolnjene bistvene zahteve, torej da bo objekt zgrajen po njih zanesljiv in varen za uporabo, ne zahteva se projekta za izvedbo, tudi nadzor med gradnjo ni zahtevan, če gradnjo izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz Gradbenega zakona, prav tako pa tudi ni treba izdelati projekta izvedenih del in pridobiti uporabnega dovoljenja. In ker izvajalcu ni treba izdelati in naročniku predati dokazila o zanesljivosti objekta, v celotnem postopku nihče ne preveri in zagotovi, da je plinovod zanesljiv in varen za uporabo.

 

Razvrstitev distribucijskih plinovodov med nezahtevne objekte tudi ni usklajena s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov, ki v delu »Načrtovanje« nezahteven objekt definira kot objekt manjših dimenzij, konstrukcijsko nezahteven in prostorsko zaznaven, kar pa distribucijski plinovod ni.

 

»Razvrstitev distribucijskega plinovoda bi morala biti tako razvrščena med manj zahtevne objekte, da bi bili ti varni za ljudi in okolje,« je zaključil Marko Lubej, član upravnega odbora matične sekcije strojnih inženirjev pri IZS.

 

 

 

Dodatne informacije:

Inženirska zbornica Slovenije

mag. Barbara Škraba Flis

Generalna sekretarka

T: 01-547-33-40

E: izs@izs.si 

 

 


 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si