POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Topmenu  


Sporočila za medije

22.10.15

Inženirska zbornica je podelila nagrade za izstopajoče inženirske dosežke

 

Dan inženirjev na Ptuju

 

Inženirska zbornica je podelila nagrade za izstopajoče inženirske dosežke

 

Nagrade za življenjsko delo Janezu Gorišku, Danijelu Magajni in Jožetu Triglavu

 

Ptuj, 22. oktober 2015 – Osrednji dogodek letošnjega Dneva inženirjev na Ptuju je bila podelitev nagrad Inženirske zbornice, s katerimi zbornica želi izpostaviti izjemne dosežke slovenskih inženirjev in obeležiti delo posameznikov, ki s svojo inovativnostjo skrbijo za višje standarde v stroki in ustvarjajo dodano vrednost v slovenskem gospodarstvu.

 

Poseben pomen na Inženirski zbornici imajo nagrade za življenjsko delo. Letos so podelili tri: Janez Gorišek, univ.dipl.inž.grad., je širši javnosti poznan predvsem kot konstruktor smučarskih skakalnic in letalnic v Planici, njegovo delo pa je izredno cenjeno tudi v tujini, s čimer pomembno prispeva k promociji slovenske gradbene stroke v svetovnem merilu. Najprej z bratom, zdaj pa s sinom, je vztrajno in inovativno širil svojo vizijo v gradbeni stroki in športu, njegovo delo odmeva celo v matematičnih znanostih, kjer so krivulje oblik skakalnih naprav poimenovali »planicoide«. S svojim znanjem in intuicijo je pomembno zaznamoval smučarske polete, posredno pa tudi slovenski kulturni prostor, kjer Planica zavzema kultno mesto, ki presega gradbene dosežke in sam šport.

 

Daniel Magajne, univ.dipl.inž.grad., je z intenzivnim razmišljanjem o inovacijah in stalno željo po izboljšavah na svoji poklicni poti pomembno prispeval k razvoju znanj o gradnji in sanaciji mostov ter sanaciji hiš in zemeljskih plazov.

 

Tretji prejemnik nagrade za življenjsko delo dr. Jože Triglav – Joc, univ.dipl.inž.geod., član mnogih uredniških odborov v poljudnih in strokovnih revijah, čigar bibliografija obsega že več kot 400 zapisov, je geodetsko stroko zaznamoval s sodelovanjem pri raziskovalnih in razvojnih projektih, z razumnim in praktičnim reševanjem strokovnih problemov ter neomajno strokovno etičnostjo, kar je pomembno prispevalo tudi k mednarodni uveljavitvi slovenske geodetske stroke.

 

Podeljeni sta bili dve nagradi za enkraten inženirski dosežek. Edvard Štok, univ.dipl.inž.grad., je bil vodja projekta konstrukcije hokejske in plavalne dvorane Ledeni dvorec v Astani v Kazahstanu, ki sprejme 12.000 gledalcev in je postavljena na zahtevnem močvirnatem terenu, kjer so slovenskemu podjetju Konstat prav prišle izkušnje iz gradenj na Ljubljanskem barju. Gre sicer že za sedmi objekt, ki ga je nagrajenec projektiral v Astani.

 

Prav tako izjemen inženirski dosežek je uspel Dušanu Rožiču, univ.dipl.inž.grad., ki je na viaduktu čez železniško progo v Grobelnem zasnoval popolnoma novo tehnologijo gradnje mostov s spuščanjem konstrukcije v končno lego. Nagrajenec je kot projektant sodeloval tudi pri viaduktu Črni kal, mostu čez Muro in mostu Ada v Beogradu.

 

Priznanje za obetajoče mladega inženirja je šlo v roke Marka Movrina, univ.dipl.inž.grad., ki je pri 33 letih že sodeloval pri več zahtevnih infrastrukturnih projektih, zadnjih 5 let pa uspešno vodi projekt in izvaja nadzor nad elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko – Hodoš.

 

Častni član Inženirske zbornice je postal Ivan Iveta, univ.dipl.inž.el., dolgoletni sodelavec komisije za strokove izpite, čigar delo je pomembno vplivalo na strokovnost in vsebinsko kakovost delovanja zbornice.

 

Po seriji inženirskih dni v Ljubljani in Mariboru ter lanskem v Idriji se je IZS letos odločila, da srečanje slovenskih inženirjev organizira na Ptuju. Povezavo z lokalnim gospodarstvom je zaznamoval predvsem obisk podjetja Talum v Kidričevem, enega največjih slovenskih izvoznikov.

 

 

Več informacij:

 

 

IZS – Inženirska zbornica Slovenije

mag. Barbara Škraba Flis

Generalna sekretarka

T: 01-547-33-40

E-naslov:

 

 

 


 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si