POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Zakonodaja  


Predpisi EU

 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2013/55/EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij

 

Direktiva določa sistem za priznavanje poklicnih kvalifikacij v Evropski uniji (EU), ki ob določenih pogojih vključuje tudi druge države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švico. Poskuša izboljšati prožnost trgov delovne sile, dodatno liberalizirati storitve, spodbujati avtomatično priznavanje kvalifikacij in poenostaviti administrativne postopke.

 

Direktiva je z vsemi spremembami in popravki objavljena  tukaj. Prav tako je na spletni strani objavljeno prečiščeno besedilo, ki pa se uporablja le kot napotilo in je objavljeno  tukaj.

 

 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu

 

Direktiva je objavljena  tukaj.