POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Izobraževanja  


Letni program

 

Sestavljen je iz nabora obveznih vsebin, ki jih določi IZS, in izbirnih vsebin po izbiri pooblaščenega oz. nadzornega inženirja. Glede na aktualne spremembe zakonodaje, predpisov, standardov in pravil stroke, IZS v letnem programu določi deleža obeh delov.

 

Upravni odbor IZS je na predlog Komisije za izobraževanje na 263. seji dne 10.12.2019 odločil, da je delež obveznih vsebin v letnem programu za leto 2020 enak nič (0).

 

To pomeni, da zbere pooblaščeni in nadzorni inženir v letu 2020 vseh 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin. Višek pridobljenih kreditnih točk iz leta 2019 se prenese v leto 2020.