POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Izobraževanja  


Vloga za dodelitev kreditnih točk (za zunanje izobraževanje)

 

2. junija 2018 je stopil v veljavo  Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev  (137 KB)(Uradni list RS, št. 37/18), ki je vezan na novo poklicno zakonodajo (ZAID), sprejeto 17. 11. 2017.
Ta govori o tem, da ste se pooblaščeni inženirji dolžni stalno poklicno usposabljati (izobraževati).
Z namenom poenotenja vlog ter lažje priprave vloge smo pripravili obrazec, ki naj vam bo v pomoč. V njem so zajeti vsi podatki, ki jih člani predložite. 

 

Obvezna vsebina individualne vloge:

- izpolnjen in podpisan obrazec vloge za dodelitev kreditnih točk, ki je objavljen  TUKAJ (81 KB),
- program usposabljanja,
- potrdilo o udeležbi, ki ga izda organizator usposabljanja v primeru pasivne ali aktivne udeležbe,
- v primeru aktivne udeležbe, dokazilo o aktivni udeležbi (npr. besedilo ali predstavitev nastopa v tiskani ali elektronski obliki) ali drug dokaz,
- v primeru vloge za dodelitev kreditnih točk za objavo strokovnega prispevka naslovno stran z vsebino strokovne ali znanstvene revije, zbornika, strokovne publikacije ali knjige ter besedilo prispevka,
- vlogo se lahko vloži na IZS najkasneje šest (6) mesecev po opravljenem pasivnem ali aktivnem usposabljanju ali objavi strokovnega prispevka, vendar najkasneje v letu, v katerem je potekalo usposabljanje.

 

 

Skupinska vloga:

- program usposabljanja,
- organizator usposabljanja priloži zbirnemu seznamu pasivnih in aktivnih udeležencev liste prisotnosti s podatki o imenih in priimkih udeležencev, identifikacijskih številkah IZS ter lastnoročnimi podpisi pooblaščenih inženirjev. 

 

 

Več informacij glede kreditnih točk:

- individualne vloge: Maja Štempihar,   maja.stempiharping@izspong.si, telefon 01/547 33 15,

- skupinske vloge: Petra Kavčič,  petra.kavcicping@izspong.si, telefon 01/547 33 37.

 

 


Za usposabljanja, ki jih za pooblaščene inženirje organizira IZS, se članom kreditne točke dodelijo avtomatično in ni potrebno vlagati nobene vloge.

 

Za izobraževanja oz. usposabljanja, katerim IZS v naprej določi kreditne točke in jih uvrsti na seznam usposabljanj, prav tako ni potrebno vlagati nobene vloge. Organizator izobraževanja je zavezan IZS poslati listo prisotnosti udeležencev izobraževanja. Strokovne službe na podlagi tega udeležencem, članom IZS pripišejo ustrezno število kreditnih točk. V tem primeru odločb ne izdajamo. Organizator mora udeležencem izdati potrdilo o udeležbi, iz katerega je razvidno tudi število in vrsta pridobljenih kreditnih točk.