POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Novica  

03.04.20

GURS: Nova navodila glede sprememb podatkov katastra stavb, registra nepremičnin in zemljiškega katastra

 

 

Seznanjamo vas z vsebino obvestil, ki smo jih dobili s strani Geodetske uprava RS, Urada za nepremičnine.

 

29.3.2020 je Vlada RS sprejela spremembe, vezane na množično vrednotenje,  ki posledično vplivajo tudi na spremembe podatkov katastra stavb, registra nepremičnin in zemljiškega katastra, predviden zamik prehoda na 12 mesecev po ukinitvi izrednih razmer je bil preklican, zato bo izveden prehod na nove formate KS in REN in na vse ostale spremembe (nove dejanske rabe delov stavb, šifrant prostorov,….)   


V obdobju od torka 31.3.2020 do predvidoma četrtka 9.4.2020 bo GURS izvedel načrtovane spremembe v vodenju podatkov na področju evidentiranja dejanske rabe zemljišč, katastra stavb in registra nepremičnin. V  tem času bo na distribuciji zamrznjeno stanje podatkov na 31.3.2020, oteženo bo izdajanje podatkov za stavbe (rezervacije  št. stavb in delov stavb), saj bo v tem času register nepremičnin in kataster stavb zaprt za vzdrževanje podatkov. 

Na spletni strani GURS in na Portalu prostor so objavili vse dokumente, katerih vsebina se je spremenila v povezavi z Uredbo o podatkih registra nepremičnin in Pravilnikom o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrste prostorov, ki pripadajo delu stavbe.

 

 https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/geodetska-uprava/zakonodaja-geodetske-uprave/specifikacije/dokumenti

 

 https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/nepremicnine/kataster-stavb/#tab3-1009

 

 https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/nepremicnine/register-nepremicnin/#tab2-101

 

 

Dodan je dokument, ki pojasni, zakaj izvedbo izvajajo in kateri dokumenti so na novo objavljeni:

 

1. Format izmenjevalnih datotek katastra stavb in registra nepremičnin št. 35331-6/2018-2552-26 z dne 31.3.2020, ki pa se začne uporabljati 11.5.2020.

 

2. Navodila za izpolnjevanje obrazcev K-5 in K-6  z dne 31.3.2020

 

3. Način izračuna uporabne površine dela stavbe št. 35331-6/2018-2552-27 z dne 31.3.2020

 

4. Šifrant registra nepremičnin in katastra stavb

 

5. Dejanske rabe dela stavbe s primeri št. 35331-6/2018-2552-28 z dne 31.3.2020

 

6. Navodila za izpolnjevanje vprašalnikov registra nepremičnin št. 35331-6/2018-2552-29 z dne 31.3.2020

 

7. Vprašalniki registra nepremičnin ki se pričnejo uporabljati z dne 1.4.2020

 

 

Nekateri dokumenti se morajo pričeti uporabljati s 1.4. (vezani na Uredbo o podatkih registra nepremičnin(npr. obrazci REN) in vezani na Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (npr. nov šifrant REN  in KS).  

 

Izmenjevalni format KS in REN in Način izračuna uporabne površine dela stavbe, pa se prične uporabljati 11.5.2020, zato morajo do 10.5.2020 ostati v veljavi tudi dokumenti, ki omogočajo izvedbo postopkov po trenutno veljavnem izmenjevalnem formatu KS in REN.

 

OD 11.5.2020 JE POTREBNO ELABORAT ZA VPIS STAVBE V KS ODDATI V NOVIH IZMENJEVALNIH FORMATIH.

 

S tem OBVESTILOM se preklicuje novica, ki je bila objavljena dne 19.3.2020  http://www.izs.si/nc/novica/obvestilo-gurs-napovedanih-sprememb-za-14-v-ks-in-ren-ne-bo-2730/

 

Podrobneje si vsebine vseh obvestil GURS-a lahko preberete tudi na Geoblogu - ID 2076, ID 2075.