POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Novica  

14.04.20

Od 11.4.2020 je omogočena oddaja vlog za povračilo nadomestila plače po ZIUZEOP

 

 

10. aprila, je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Veljati je začel 11. aprila 2020.
Zakon je dostopen na  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0766/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop.

To pomeni, da bodo od 11. aprila dalje, delodajalci lahko elektronsko oddali vlogo za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo in višje sile na portalu za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje. 


 Več informacij se nahaja v obvestilu, ki ga je Zavod objavil na spletni strani:  https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-jutri-vloga-za-povracilo-nadomestila-place-zaradi-zacasne

 

 

Odgovori Zavoda RS za zaposlovanje - prihodnje izvajanje ZIUZEOP

 

Zavod RS za zaposlovanje je pripravil odgovore na pogosta vprašanja delodajalcev o prihodnjem Dopolnjeno verzijo, ki jo je Zavod objavil, najdete tudi na spletni strani:  https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place