POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


Predstavitev

 

 

Matično sekcijo elektro inženirjev, ki je druga po številu članov v inženirski zbornici Slovenije, številno članstvo še prav posebej obvezuje za tvorno delo na aktualnih temah, ki se nanašajo na projektiranje elektroinstalacij ter na izvajanje elektroinstalacij v gradbeništvu. Čedalje več »inteligentnih« objektov na poslovnem in industrijskem področju razširja krog vseh vpletenih strokovnjakov elektro stroke, ki naj našemu »cehu« postavijo najvišje standarde ter pripomorejo k ugledu v domačem in evropskem prostoru.

 

Matično sekcijo elektro inženirjev predstavljajo predsednik in člani upravnega odbora, ki se redno sestajajo v prostorih zbornice. Za sprejete sklepe in ugotovitve se zapišejo zapisniki, ki so redno objavljeni na domačih spletnih straneh sekcije. Spletna stran se redno ažurira z novostmi, vsebinami in programi, ki se izvajajo na področju elektro inženirske stroke.

 

Vsi člani elektro stroke in tudi ostali obiskovalci naših spletnih strani ste prav posebej vabljeni, da podate pobude in predloge, ki bi izboljšali delovanje sekcije in članom nudili potrebne informacije. Vsekakor se v okviru sekcije trudimo z aktualnimi vsebinami oblikovati in nuditi izobraževalne dogodke, redno obveščati o dogajanjih na področju gradnje in elektrotehniške stroke, nuditi priročnike z različnimi vsebinami. Vabimo vas, da postavite svoja vprašanja na teme, ki vas zanimajo, ali pa samo podate svoje mnenje. Prav tako vas vabimo k aktivnemu sodelovanju. Veseli bomo vsakih predlogov in mnenj.

 

 

 

Predsednik Matične sekcije elektro inženirjev

mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.