POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


Predstavitev

Inženirska zbornica Slovenije je ustanovljena na podlagi 108. člena  ZGO-1B. Matična sekcija inženirjev tehnologov in drugih inženirjev (MST) pa je njena organizacijska enota, ki ščiti in zastopa interese inženirjev tehnologov, skrbi za razvoj, izobraževanje in  za njihovo pravilno delovanje ter ugled.
Ker so tehnologije delovnih procesov (načrti zanje) gibalo gospodarstva, je bilo nujno, da so inženirji tehnologi organizirani v samostojno matično sekcijo. Kjerkoli se namreč odvija nek delovni proces, pa naj bo to postopek izdelave proizvodov v procesni, procesno predelovalni, kovinsko predelovalni industriji in strojegradnji, ali delovni postopek v kmetijskem gospodarstvu, prehranjevalni industriji, prometu, v objektih  zdravstva, prosvete, turizma, trgovine, informacijskih medijev in tako dalje, so načrti tehnologije delovnih procesov temelj njihovega delovanja oziroma obratovanja in hkrati osnova za načrte drugih strok. 

 

viagra france en ligne

 

 

Po 36. členu ZGO-1B /(2) odst. / 7. točka, pa so tehnološki načrti sestavni del projektne dokumentacije.

 

Vrst tehnologij je mnogo, najmanj pa toliko, kolikor je vej gospodarstva. Žal pa sedanji členi  organiziranosti MST še ne pokrivajo vseh tehnoloških strok, ki so in še bodo nujno potrebne za načrtovanje obnov obstoječih in novih tehnologij. Zato si MST vztrajno prizadeva za strokovno širitev svojega  članstva in ureditev statusa inženirja tehnologa.

 

Poleg inženirjev tehnologov so v MST včlanjeni še drugi inženirji, ki jih ne vključujejo ostale matične sekcije kot so inženirji za načrtovanje požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu.