POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


Predstavitev

Matična sekcija strojnih inženirjev (MSS) deluje v okviru IZS in ščiti ter zastopa interese svojih članov ter skrbi za njihovo pravilno ravnanje in ugled.

 

Člani MSS aktivno delujemo v mnogih komisijah in delovnih komisijah v okviru IZS in tudi izven nje.

 

Aktivno sodelujemo pri uvajanju, dajanju strokovnih predlogov in pripravi novih pravilnikov in  smernic, ki zadevajo trenutno zelo aktualno tematiko učinkovite rabe energije v stavbah. S svojim znanjem, izkušnjami in organiziranemu pristopu  dajemo dragocene informacije, da so določeni pravilniki, smernice, uredbe, ki jih pripravljajo ministrstva, izdajo in pripravijo na način, ki je predvsem s strokovnega stališča najboljši.

 

Člani MSS smo bili glavni pobudnik uvedbe Meril za vrednotenje inženirskih storitev, ki so sedaj obvezna za uporabo vseh pooblaščenih inženirjev v IZS.

 

Zelo smo dejavni tudi v strokovnem svetu MSS. Prav tako skrbimo za redno in kvalitetno obveščanje vseh članov IZS, tako preko objav strokovnih člankov v glasilu IZS.NOVO in drugih strokovnih revijah.

 

Trudimo se med svoje člane privabiti tudi inženirje strojništva, ki še niso včlanjeni in se želijo udejstvovati v okviru sekcije v IZS in prispevati svoj delež k višji tehnični kulturi v RS.

 

V MSS še posebej apeliramo na študente strojništva, da se v času študija seznanijo  z delom pooblaščenih inženirjev v MSS, načinom licenciranja, izobraževanja,  organiziranostjo itd.

 

Člani sekcije se dodatno izobražujemo v zelo dobro pripravljenih programih izobraževanj v okviru Akademije za izobraževanje IZS.

 

Inženirji, ki se želijo včlaniti v MSS, lahko svojo usposobljenost in izpopolnitev znanja za svoje samostojno inženirsko delo pri gradnji objektov, dokažejo z opravljenim strokovnim izpitom v skaldu z ZGO.

 

V MSS smo ponosni na to, da lahko koristne informacije ponujamo inženirjem  v okviru  Standardoteke, ki jo lahko najdete na na naši spletni podstrani. Menimo, da je ažurna baza Standardoteke zelo praktičen in učinkovit inženirjev pripomoček pri njegovem delu.

 

Za ažurne sezname zakonov in pravilnikov pa skrbi Zveza strojnih inženirjev Slovenije.