POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


Investicijske vrednosti strojnih inštalacij in opreme

Naslovni izdelek je po sklepu UO MSS pripravila posebna delovna skupina MSS. Pripravljen je bil letos septembra in testiran v dveh projektivnih birojih. Novembra je bil poslan vsem članom upravnega odbora MSS in njihovim namestnikom ter strokovnemu svetu MSS. V tem času je delovna skupina prejemala predloge in popravke, jih upoštevala in pripravila trenutno zadnjo verzijo pripomočka (verzija 1/december 2012), ki je sedaj objavljena. 


Pripomoček je sestavljen iz dveh delov:
- Strojne instalacije skupno (A)
- Strojne instalacije posamezno (B)

 

Gornjemu je dodan tudi primer izdelave ocene investicijske vrednosti za poslovno stanovanjskih objekt (42.000 m2) in to na oba načina (A in B). Primerjava obeh cen pokaže majhno razliko.


Pripomoček je namenjen v prvi vrsti projektantom strojnih instalacij pri pripravi ponudb za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo drugih storitev. Služi pa lahko tudi za izdelavo ocene investicijske vrednosti v PGD projektni dokumentaciji in kot eno od orodij investitorjem in razpisovalcem.

 

Pripravljalci pričakujejo pripombe uporabnikov v smislu korekcij in dodatnih predlogov ocen, ki bodo nastali ob uporabi in jih lahko pošljete na e-naslov  marijan.kuheljping@biro-espong.si.


Temu predlogu naj bi sledile nove izpolnjeno verzije enkrat do dvakrat letno.

 

Pripomoček "Investicijske vrednosti strojnih inštalacij in opreme" je objavljen  tukaj (201 KB).