POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


25.10.17

Na Dunaju je potekalo 66. srečanje Evropskega sveta gradbenih inženirjev (ECCE)

 

 

Od 3. do 6. oktobra 2017 so avstrijski kolegi na Dunaju organizirali 66. srečanje Evropskega sveta gradbenih inženirjev (ECCE). V sklopu dogodkov tega srečanja je bil organiziran tudi 3. Evropski inženirski dan (3. European Engineers Day), kjer so kot soorganizatorji poleg ECCE nastopili tudi ECEC in FEANI. Vsi dogodki so se odvijali v slavnostni dvorani Haus der Ingenieure, monumentalni stavbi iz srede 19. stoletja, ki je bila grajena za potrebe takratne organizacije inženirjev in arhitektov.

 

Samo srečanje ECCE se je odvijalo po ustaljenem dnevnem redu, v sklopu katerega so se vrstili pozdravni nagovori, predstavitev prisotnih predstavnikov držav (od 27 je manjkalo 6 držav) ter nato pregled dela v času od zadnjega sestanka. Pri tem se je ugotovilo, da je vodenje ECCE trenutno v krizi. Predsednik ECCE je namreč kolega iz Italije g. Massimo Mariani, ki že nekaj časa ne opravlja svoje funkcije. Do sedaj se je večkrat sicer pisno opravičil ter kot glavni razlog navedel, da mu profesionalni angažma pri sanaciji posledic potresov v srednji Italiji onemogoča aktivno delo v ECCE. Zaradi tega ga je v zadnjem letu operativno nadomestil prejšnji predsednik ECCE Poljak, Wlodzimierz Szymczak, ki ga pa tokrat, zaradi drugih obveznosti, tudi ni bilo na sestanku. Tako je celotno srečanje vodil podpredsednik, Grk Aris Chatzidakis.

 

Udeleženci 66. srečanja ECCE.

 

Plenarno se je pregledalo finančno stanje in plan dela ECCE za leto 2018. Predstavljena sta bila dva izdelka iz zadnjega obdobja in sicer »Infrastructure and water management«, pri katerem je sodelovala tudi Slovenija (dr. Primož Banovec, FGG Ljubljana) in »Appropriate regulation for a mobile (civil) engineering profession in Europe«. Temo je predstavil predstavnik Španije (dr. Rubio). Predstavljen je bil tudi projekt »UNESCO SAGA« s katerim skuša doseči ECCE aktivno sodelovanje z UNESCOm.

 

V diskusiji o predstavljenih projektih se je izpostavil problem načina dela v ECCE, ki v zadnjih letih temelji na obdelavi problematike na posameznih projektih imenovanih »Position Papers (PP)«. Pred tem načinom dela je ECCE deloval v »Standing Committees (SC)« in »Working Groups (WG)«. Ob primerjavi teh dveh praks  se je ugotovilo, da trenuten način dela preko PP ne izpolnjuje pričakovanj o širšem sodelovanju članstva ter da bo zelo verjetno potrebno preiti v nek kombiniran način dela ob upoštevanju ponovne ustanovitve SC in WG ter tudi izkoristiti pozitivne izkušnje PP.

 

Posebna pozornost srečanja je bila posvečena organizacijskim vprašanjem za »2018 EYCE«, to je »2018 Evropskemu letu gradbenih inženirjev«. ECCE se je namreč že pred časom odločil, da bo leto 2018 razglasil za evropsko leto gradbenih inženirjev. Celotno leto bo posvečeno promociji gradbeništva kot panoge v celotnem EU prostoru. Ugotavlja se namreč, da tudi v EU,  podobno kot v Sloveniji, gradbeništvo kot panoga izgublja na vidnosti in pomembnosti pri odločitvah v družbi. Zaradi tega je zastavljena skupna akcija skozi katero bo ECCE v letu 2018 preko svojih članic, v posameznih državah, predstavljal svoj pogled na to problematiko. Glavni cilj te akcije je, da se v javnosti posveti večja pozornost temeljni vlogi gradbenih inženirjev pri napredku in dvigu standarda  človeškega življenja, pa tudi, da se poveča ugled poklica v evropskih državah.

 

Zastava Avstrijskega združenja inženirjev in arhitektov iz srede 19. stoletja. Na zastavi so grbi posameznih pokrajin, Kranjske, Štajerske, Koroške. To je tudi naša zgodovina. Na sliki iz leve so: Branko Zadnik, Željko Sokolič (HR), Gorazd Humar, Samo Peter Medved, Christian Aulinger (A) in Ivan Paska (HR).

 

3. evropski inženirski dan 2017

Kot rečno je bil en dan posvečen delu 3. evropskega inženirskega dne 2017, ki je potekal pod naslovom »Razmislek o odličnosti inženirstva«. Dogodek se je pričel s pozdravnimi govori predsednikov teh organizacij. V imenu  organizatorjev so zbor pozdravili za ECEC, Črtomir Remec,  za FEANI, Jose Viera in za ECCE, Aris Chatzidakis, predvajan pa je bil tudi nagovor Violete Bulc, EU komisarke za transport.

 

V dopoldanskem času se je zvrstilo 6 vabljenih predavateljev od katerih je vsak predstavil svojo temo povezano z vodilnim naslovom dogodka, v popoldanskem času pa je sledila okrogla miza s povabljenimi 11 udeleženci. Delovni dan se je zaključil s končno izjavo vseh treh predsednikov.

 

Zvečer je bil za vse udeležence organiziran sprejem v Dunajski mestni hiši.

 

Več o srečanju je objavljeno na spletni strani ECCE, na povezavi  http://www.ecceengineers.eu/news/2017/66_ecce_meeting.php.

 

 

Poročilo pripravil dr. Branko Zadnik, univ.dipl.inž.grad..