POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


08.03.18

Rezultati volitev: Zbor Matične sekcije gradbenih inženirjev 6.3.2018

 

Zbor Matične sekcije gradbenih inženirjev je potekal 6.3.2018 v prostorih IZS. Predsednik MSG, dr. Samo Peter Medved je uvodoma pozdravil prisotne na zboru.  

 

Ob pričetku zbora je bilo prisotnih 32 članov MSG s 169 pooblastili. Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. Pričetek zbora se je zaradi nesklepčnosti v času sklica, prestavil skladno s 66. členom Statuta IZS na čas istega dne ob 16.00 uri. Takrat je zbor lahko odločal z navadno večino prisotnih članov.

 

 

REZULTATI VOLITEV

 

Sledile so volitve novih članov skupščine IZS iz MSG. Volilna komisija MSG v sestavi predsednice mag. Irene Andrejašič Troha ter članov mag. Mojce Ravnikar Turk in dr. Leona Hladnika, je po oddaji glasovnic le-te preštela. 

 

Volitve novih članov skupščine IZS iz MSG. 

 

Ob 16.00 uri, ko se je zbor začel, je bilo ugotovljeno, da je 32 prisotnih članov MSG oddalo 201 glasovnico, saj 16 prisotnih članov MSGeo je oddalo 35 glasovnic, saj so imeli prisotni člani s seboj tudi 169 pooblastil. Za kandidate za člane skupščine MSG je bilo evidentiranih enajst kandidatov. 

 

Za člane skupščine IZS iz MSG je bilo izvoljenih naslednjih osem članov:  

- mag. Irena Andrejašič Troha, univ.dipl.inž.grad. – prejela 190 glasov,

- mag. Boštjan Donša, univ.dipl.gosp.inž. – prejel 138 glasov,

- Peter Henčič, univ.dipl.inž.grad. – prejel 96 glasov,

- dr. Leon Hladnik, univ.dipl.inž.grad. – prejel 114 glasov,

- dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.grad. prejel 142 glasov,

- Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad. – prejel 102 glasova,

- mag. Mojca Ravnikar Turk, univ.dipl.inž.grad. – prejela 104 glasove,

- Ksenija Štern, univ.dipl.inž.grad – prejela 90 glasov.

 

Kandidati, ki niso bili izvoljeni so prejeli naslednje število glasov:

Jelenko Ačanski, univ.dipl.inž.grad. – prejel 50 glasov,

Aleš Bucaj, univ.dipl.inž.grad. – 88 glasov,

dr. Andrej Kryžanowski, univ.dipl.inž.grad. – 77 glasov.

 

Število neveljavnih glasovnic: 1.

 

 

Na dnevnem redu zbora je bila tudi točka Statut IZS, kjer je bila opravljena daljša razprava in sprejete zahteve glede vsebine le-tega. Sklepi so razvidni iz zapisnika, ki je objavljen spodaj.

 

Zapisnik zbora MSG z dne 6.3.2018 je objavljen  tukaj (150 KB). Listo prisotnih na zboru pa najdete  tukaj (447 KB).