POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


25.07.18

Vabimo vas k sodelovanju v projektni skupini - ženska sekcija

 

 

Na iniciativo žensk avstrijske inženirske zbornice (Kammer der Zivilarhitektinnen) so se v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije odločili, da ustanovijo projektno skupino, t.i. žensko sekcijo, ki bo združevala arhitektke, druge inženirke in ostale ženske, ki delujejo v tem poklicu.

 

Upravni odbor Matične sekcije gradbenih inženirjev je na svoji redni seji sprejel sklep, da se na spletni strani objavi poziv k sodelovanju. Vabimo torej inženirke s področja gradbene stroke, ki bi bile pripravljene aktivno sodelovati v projektni skupini, da pošljejo prijavo do 20.9.2018 na elektronski naslov  izsping@izspong.si.

 

Njihov cilj je podpora ženskam v tem poklicu. To želijo nadgraditi s povezovanjem na evropskem nivoju v obliki mednarodnega, predvidoma triletnega EU projekta (začetek sredi leta 2019). Avstrijke so že zdaj povezane s šestimi zbornicami po Evropi in predstavljajo močno skupino na evropskem nivoju v združenju ACE.

 

Tovrstno sodelovanje predstavlja dobro priložnost za mednarodno povezovanje stroke, izmenjavo izkušenj, obenem pa tudi možnost za presojo dejanskega položaja žensk v inženirskih poklicih v Sloveniji. Problematika se v jedru sicer razlikuje od avstrijske, vseeno pa je tudi nekaj stičnih točk. 

 

Na ZAPSu se zavedajo, da arhitektke niso edine ženske v inženirskih poklicih, zato v sekcijo vabijo tudi predstavnico(e) iz vrst IZS. Tudi Kammer der Ziviltechikerinnen v Avstriji pokriva tako arhitektke kot ostale inženirke.

 

Ker je iniciativa čisto sveža, so zdaj aktivnosti usmerjene v ustanavljanje in formiranje projektne skupine na ZAPS - ženske sekcije, pripravo nacionalnega programa in tudi sodelovanje pri EU projektu.

 

 

Opomba: Po dogovoru s predsednikom MSG smo rok oddaje prijav podaljšali z 31.8.2018 na 20.9.2018. 

 

 

 

Vabljene k sodelovanju!