POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


03.09.19

Zbiramo obvestila glede nepravilnosti pri prevzemanju nalog pri izvedbi in nadzoru gradnje

 

 

Člani ste nas v zadnjem času večkrat opozorili na neprimerno prakso, ko pri gradnji osebe in subjekti prevzemajo naloge, za katere nimajo pooblastila oziroma jim jih zakonodaja ne dopušča.

 

Ugotavljamo, da se to pogosto dogaja v škodo članov IZS, zato vas pozivamo, da fotografirate gradbiščne table, iz katerih je razbrati nepravilnosti in nam fotografije pošljete na zakonodaja@izs.si. Opozorite tudi na gradbišča brez gradbiščnih tabel, saj obstaja sum, da teh ni zaradi prikrivanja nepravilnosti.

 

Ob tem naj opozorimo na naslednji določili Gradbenega zakona:

1. Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje (vodja nadzora) (5. odstavek 13. člena).

2. Izvajalec mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (vodja gradnje) (16. odstavek 14. člena).

 

Člani še posebej opozarjate na porast imenovanj pooblaščenih arhitektov za vodje nadzora ter celo na primere imenovanja pooblaščenih arhitektov za vodje del.  Pojasnjujemo, da so pri veliki večini gradenj prevladujoča dela gradbena dela, pri nekaterih posebnih objektih tudi inštalacijska dela, druga dela pa so prevladujoča le redkeje in izjemoma, zato pooblaščeni arhitekt praviloma vodenja nadzora ne sme prevzeti. Pooblastilo za vodenje del pa imajo le pooblaščeni inženirji in vodje del, medtem ko ga pooblaščeni arhitekti po zakonu nimajo.

 

Obvestila zbiramo do 27.9.2019, ko jih bomo sistematično obdelali in v primeru kršitev ustrezno ukrepali ter vas o rezultatih obvestili na spletni strani.

 

Prejeli smo tudi nekaj obvestil članov, da so njihovo ime zlorabili na način, da so jih brez njihove vednosti napisali na gradbiščno tablo kot nadzornike. Prosimo vas, da nas tudi o takih primerih obvestite, saj bi radi dobili uvid v obseg te problematike. Obenem vam svetujemo, da v takem primeru obvestite gradbeno inšpekcijo in policijo.