POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Disciplinski organi  


Disciplinski organi

DISCIPLINSKI TOŽILEC

 

 

Tožilec 

Boris KOCJAN univ.dipl.inž.el.

 

Namestniki tožilca  

Igor LIPAJNE univ.dipl.inž.grad.

Marko VRABEC univ.dipl.inž.str.

Darija RUS - JAMNIK dipl.inž.el.

Valerija SKOK univ.dipl.inž.grad.

mag. Jurij ŠPORIN univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Damijana BORŠTNAR inž.geod.

 

Naloge disciplinskega tožilca 

STATUT IZS: členi 37, 38, 39

 

Disciplinski pravilnik

 Disciplinski pravilnik

 

 

 

DISCIPLINSKO SODIŠČE

 

Predsednik disciplinskega sodišča:

Tadej PFAJFAR univ.dipl.inž.geod.

 

Člani:

dr. Jaka ZEVNIK univ.dipl.inž.grad.

Veselko OJO univ.dipl.inž.grad.

dr. Vincenc BUTALA univ.dipl.inž.str.

Teo REBERŠEK univ.dipl.inž.str.

Tomaž ŠTRUMBELJ univ.dipl.inž.el.

Jasna ŽAGAR univ.dipl.inž.el.

mag. Aleš DRNOVŠEK univ.dipl.inž.el.

Jože OBLAK univ.dipl.inž.str.

dr. Goran VIŽINTIN univ.dipl.inž.geol.

Tadej VODUŠEK univ.dipl.inž.geol.

Rok RUTAR univ.dipl.inž.geod.

odvetnik Jernej KOS univ.dipl.pravnik

 

Tomaž KERN univ.dipl.inž.el.*

Peter SMREKAR univ.dipl.inž.grad.*

Marko PAVLINJEK univ.dipl.inž.grad.*

Peter REPANŠEK univ.dipl.inž.str.*

Albin LUIN univ.dipl.inž.str.*

Gregor VOJE univ.dipl.inž.el.*

Egon BATIČ univ.dipl.inž.kem.inž.*

Gregor KUŠAR univ.dipl.kem.*

Matevž Uroš PAVLIČ univ.dipl.inž.geol.*

Andrej ŠTIMULAK univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.*

Boris UMBREHT inž.geod.*

Zdenka MUGERLI ŠTROSAR univ.dipl.inž.geod.*

 

Naloge disciplinske komisije:

 STATUT IZS: 39. člen (235 KB)

 

Disciplinski pravilnik:

 Disciplinski pravilnik (152 KB)

 

 

*Opomba: Z uveljavitvijo novega Statuta in novega Disciplinskega pravilnika je bil ukinjena disciplinska komisija, dosedanji funkcionarji disciplinske komisije so postali funkcionarji disciplinskega sodišča. Disciplinski postopki, ki so bili začeti pred 1. 6. 2018, se dokončajo po določbah Disciplinskega pravilnika z dne 15. 6. 2010, zato v teh postopkih še lahko deluje prejšnja Disciplinska komisija.

 

 

 

 

Opomba: za ogled datotek .pdf lahko  tukaj brezplačno snamete program

Adobe Acrobat Reader.

 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si