POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Skupščina IZS  


Skupščina IZS

Skupščina je najvišji organ zbornice.

Skupščino zbornice sestavljajo predsednik zbornice in po 8 predstavnikov vsake matične sekcije.

Člane skupščine izvolijo člani posameznih matičnih sekcij na zborih matičnih sekcij.

 

Sestava:

 

 

Člani Matične sekcije gradbenih inženirjev (MSG):

mag. Irena Andrejašič Troha, univ.dipl.inž.grad.
mag. Boštjan Donša, univ.dipl.gosp.inž.
Peter Henčič, univ.dipl.inž.grad.
dr. Leon Hladnik, univ.dipl.inž.grad.
dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.grad.
Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.
mag. Mojca Ravnikar Turk, univ.dipl.inž.grad.
Ksenija Štern, univ.dipl.inž.grad.

 

Člani Matične sekcije strojnih inženirjev (MSS):

Henrik Glatz, univ.dipl.inž.str.
Žiga Lebar, dipl.inž.str.
Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.
Marko Lubej, univ.dipl.inž.str.
Jernej Povšič, univ.dipl.inž.str.
Saša Rodošek, univ.dipl.inž.str.
Boštjan Špiler, univ.dipl.inž.str.
Damjan Zajc, mag. inž.str.  

 

Člani Matične sekcije elektro inženirjev (MSE):

Ivo Blaževič, univ.dipl.inž.el.
mag. Borut Glavnik, univ.dipl.inž.el.
Ivan Iveta, univ.dipl.inž.el.
Damjan Mežič, mag. inž.energ.
Dimitrij Režun, inž.el
Joško Rosina, univ.dipl.inž.el.
Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el.
mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.

 

Člani Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev (MST):

Janez Balantič, mag.okolj. 
Janko Černivec, univ.dipl.inž.gozd.
dr. Darko Drev, univ.dipl.inž.kem.inž. 
mag. Aleš Glavnik, univ.dipl.inž.str.
dr. Igor Mihelič, univ.dip.inž.kem.inž. 
dr. Damjan Nemec, univ.dipl.inž.kem.inž.
dr. Bojan Pahor, univ.dipl.inž.kem.tehnol. 
Alenka Vrhovec Kramarič, mag. farm.

 

Člani Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke (MSRG):

Miran Hudournik, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Matej Koršič, univ.dipl.inž.geol.
Roman Maček, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol.
dr. Janez Rošer, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Gregor Žigman, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

  

Člani Matične sekcije inženirjev geodetov (MSGeo):

Stojan Bošnik, inž. geod.
dr. Aleš Breznikar, univ. dipl. inž. geod.
Stanislav Cerar, univ. dipl. inž. geod.
Tomaž Farič, univ. dipl. inž. geod.
Matjaž Grilc, univ. dipl. inž. geod.
Andrej Hudoklin, dipl. inž. geod.
Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod.
Martin Puhar, univ. dipl. inž. geod.

 

 

Poslovnik o delu skupščine IZS

 Poslovnik o delu skupščine IZS (108 KB)

 

 

 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si