POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Imeniki Seznami  


Izbris iz Imenika pooblaščenih inženirjev

 

Pooblaščenega inženirja se lahko izbriše iz Imenika pooblaščenih inženirjev, če:
1. umre,
2. sam pisno zahteva izbris,
3. se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 7. člena ZAID ( nima pridobljene ustrezne izobrazbe, nima dovolj praktičnih izkušenj, nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita oz. mu je s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala).

 

Z izbrisom iz imenika posamezniku ugasnejo vse pravice, ki jih je imel iz naslova vpisa. Izbrisana oseba mora najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o izbrisu vrniti žig pristojni službi IZS, sicer ga IZS na njegove stroške prekliče v Uradnem listu RS.
 
Za izbris lahko član zaprosi kadarkoli, vendar se mu za tekoče leto članarina ne vrne.

 Vloga za izbris (97 KB)