POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Imeniki Seznami  


Mirovanje poklica vodja del

 

Posameznik, ki začasno ne želi opravljati storitev vodje del, lahko zaprosi za mirovanje poklica. Mirovanje nastopi 15. dan od prejema zahteve za mirovanje.

 

Med mirovanjem poklica posameznik nima pravice opravljati ali ponujati storitev vodje del.

 

Posameznik mora najpozneje v osmih dne po pravnomočnosti odločbe o mirovanju poklica pristojni službi IZS vrniti žig, sicer ga IZS na njegove stroške prekliče v Uradnem listu RS.

Za mirovanje lahko posameznik zbornice zaprosi kadarkoli, vendar se mu za tekoče leto pristojbina ne vrne.
 

Z dnem prekinitve mirovanja postane posameznik zavezan za plačilo celotne pristojbine za tekoče leto.


 Vloga za mirovanje  (96 KB)