POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Imeniki Seznami  


Mirovanje poklicnega naziva pooblaščeni inženir

 

Pooblaščeni inženir, ki začasno ne želi opravljati storitev, ki sodijo v opis poklicnih nalog pooblaščenega inženirja, lahko zaprosi za mirovanje poklicnega naziva. Mirovanje nastopi 15. dan od prejema zahteve za mirovanje. IZS izda odločbo o mirovanju tudi po uradni dolžnosti, če član niti po ponovnem opominu ne poravna članarine za tekoče leto ali če se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz 4. oziroma 6. točke prvega odstavka 7. člena ZAID ( nima zagotovljenega ustreznega zavarovanje za odgovornost za škodo oz. ne izpolnjuje pogojev glede načina opravljanja poklicnih nalog po ZAID).

 

Med mirovanjem član zbornice nima pravice opravljati ali ponujati storitev, ki sodijo v opis poklicnih nalog pooblaščenega inženirja, lahko pa se udeleži projektnega natečaja.

 

Član mora najpozneje v osmih dne po pravnomočnosti odločbe o mirovanju poklicnega naziva pristojni službi IZS vrniti žig, sicer ga IZS na njegove stroške prekliče v Uradnem listu RS.


Za mirovanje lahko član zbornice zaprosi kadarkoli, vendar se mu za tekoče leto članarina ne vrne.
 
Z dnem prekinitve mirovanja postane član zavezan za plačilo celotne članarine za tekoče leto.


 Vloga za mirovanje  (98 KB)