POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Imeniki Seznami  


Izbris iz Imenika vodij del

 

Posameznika se lahko izbriše iz imenika vodij del, če:
1. umre,
2. sam pisno zahteva izbris,
3. mu je s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
4. se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz 4. odstavka 14. člena GZ (nima pridobljene ustrezne izobrazbe, nima ustreznih praktičnih izkušenj, nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita),
5. mu je izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika.
 
Z izbrisom iz imenika posamezniku ugasnejo vse pravice, ki jih je imel iz naslova vpisa. Izbrisana oseba mora najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o izbrisu vrniti žig pristojni službi IZS, sicer ga IZS na njegove stroške prekliče v Uradnem listu RS.
 

Za izbris lahko posameznik zaprosi kadarkoli, vendar se mu za tekoče leto pristojbina ne vrne.

 Vloga za izbris  (96 KB)