POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Imeniki Seznami  


Uskladitev podatkov v Imeniku pooblaščenih inženirjev z ZAID

 

 

 

Želimo vas opomniti, da je do 31. 5. 2019 na IZS potrebno dostaviti dokazila o ustreznem načinu opravljanja poklicnih nalog in sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo po 15. členu ZAID. Navodila so priložena v vlogi na spodnji povezavi:

 

Vloga je objavljena  TUKAJ (107 KB).

Vlogo z dokazili pošljite na mail:  uskladitev_podatkovping@izspong.si 

 

 

Usklajevanje vzorčnih pogojev zavarovanja odgovornosti po 15. členu ZAID (za projektante in nadzornike) s Slovenskim zavarovalnim združenjem (SZZ) je trajalo vse leto in se končalo 3.4.2019, ko so bili na sestanku delovne skupine MOP-SZZ-GZS-ZAPS-IZS usklajeni vzorčni pogoji zavarovanja odgovornosti po 15. členu ZAID.

 

SZZ je/bo te vzorčne pogoje posredovalo kot priporočilo svojim članicam, ki bodo na njihovi podlagi oblikovale vsaka svoje splošne pogoje zavarovanja odgovornosti za projektante in nadzornike. Upravni odbor IZS je na seji 25.4.2019 vzorčne pogoje potrdil z dvema dopolnitvama.

 

Vzorčni pogoji zavarovanja odgovornosti po 15. členu ZAID so objavljen  tukaj (339 KB).

 

 

Po končanem usklajevanju je SZZ 12.4.2019 z dopisom obvestilo MOP, da je priprava zavarovalnih podlag s strani zavarovalnic do zakonsko predpisanega roka 1.6.2019 težko izvedljiva in predlagalo podaljšanje roka za izpolnitev pogoja o obveznem zavarovanju po 5. in 15. členu ZAID do konca letošnjega leta.

 

IZS je 19.4.2019 pozvala MOP, da se sprejmejo potrebni ukrepi in da MOP poda obvezno navodilo o ravnanju zbornice po 1.6.2019, saj do 1.6.2019 očitno ne bo možno skleniti ustreznih zavarovalnih pogodb.

 

Dopis SZZ z dne 12.4.2019 naslovljen na MOP je objavljen  tukaj (955 KB).

 

Dopis IZS z dne 19.4.2019 naslovljen na MOP je objavljen  tukaj (140 KB).

 

 

MOP se je na sestanku 25.4.2019 obvezal, da bo izdal obvezno navodilo do 10.5.2019, a ga ni izdal. Namesto tega smo prejeli v vednost e-sporočilo naslovljeno na SZZ, v katerem apelira na združenje, da po svojih močeh pripomore k čim prejšnjemu oblikovanju zavarovalnih produktov na trgu, tako da bo omogočeno sklepanje zavarovanj.

 

Upravni odbor IZS bo zatečeno situacijo obravnaval na seji ta četrtek 16.5.2019. O odločitvi upravnega odbora UO IZS vas bomo obvestili v petek 17.5.2019 (spletna stran) in v ponedeljkovih tedenskih novicah (20.5.2019).

 

Zavarovalnice smo 13.5.2019 pozvali, da naj nas čim prej seznanijo s svojimi zavarovalnimi produkti za zavarovanje odgovornosti projektantov in nadzornikov za škodo po 15. členu ZAID, da bo zbornica lahko preverila njihovo ustreznost in člane seznanila o njihovi ustreznosti. Zavarovalni produkt bo s strani IZS pripoznan kot ustrezen, če bo skladen z ZAID in vzorčnimi pogoji zavarovanja odgovornosti po 15. členu ZAID, objavljenimi na zgornji povezavi.

 

Poziv zavarovalnicam z dne 13.5.2019 je objavljen  tukaj (213 KB).