POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


Standardoteka MSS

Išči


B.02 GORILNIKI NA TEKOČE IN TRDO GORIVA (ICS: 27.060.10)

1. DIN 4731 (1989.07)
OIL-FIRED HEATED UNITS WITH VAPORIZING BURNERS; REQUIREMENTS, TESTING, MARKING ---- NEMŠKI NASLOV: OLHEIZEINSATZE MIT VERDAMPFUNGSBRENNERN; ANFORDERUNGEN, PRUFUNG UND KENNZEICHNUNG
2. DIN 4737-1 (2002.08)
OIL CONTROLS FOR VAPORIZING BURNERS - PART 1: GENERAL INSTALLATIONS; SAFETY REQUIREMENTS AND TESTING ---- NEMŠKI NASLOV: OLREGLER FUR VERDAMPFUNGSBRENNER - TEIL 1: ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN; SICHERHEITSTECHNISCHE ANFORDERUNGEN UND PRUFUNG
3. DIN 4737-2 (2002.08)
OIL CONTROLS FOR VAPORIZING BURNERS - PART 2: ADDITIONAL SPECIFICATIONS FOR CONTROLS WITH COMPLEMENTARY DEVICES; SAFETY REQUIREMENTS AND TESTING ---- NEMŠKI NASLOV: OLREGLER FUR VERDAMPFUNGSBRENNER - TEIL 2: ZUSATZEINRICHTUNGEN; SICHERHEITSTECHNI
4. DIN 4739-2 (2002.07)
CONTROL AND SAFETY DEVICES FOR VAPORIZING OIL BURNERS - ELECTRICAL CONTROL DEVICES - PART 2: SAFETY REQUIREMENTS AND TESTING ---- NEMŠKI NASLOV: REGEL-, STEUER- UND ZUNDEINRICHTUNGEN FUR OLVERDAMPFUNGSBRENNER - ELEKTRISCHE STEUERGERATE - TEIL 2:
5. DIN 4739-3 (2002.07)
CONTROL AND SAFETY DEVICES FOR VAPORIZING OIL BURNERS - PART 3: ELECTRIC IGNITION DEVICES; SAFETY REQUIREMENTS AND TESTING ---- NEMŠKI NASLOV: REGEL-, STEUER- UND ZUNDEINRICHTUNGEN FUR OLVERDAMPFUNGSBRENNER - TEIL 3: ELEKTRISCHE ZUNDEINRICHTUNGEN
6. DIN 4787-1 (1981.09)
ATOMIZING OIL BURNERS; CONCEPTS, SAFETY REQUIREMENTS, TESTING, MARKING ---- NEMŠKI NASLOV: OLZERSTAUBUNGSBRENNER; BEGRIFFE, SICHERHEITSTECHNISCHE ANFORDERUNGEN; PRUFUNG, KENNZEICHNUNG
7. DIN 51402-1 (1986.10)
TESTING OF FLUE GASES OF OIL BURNING SYSTEMS; VISUAL AND PHOTOMETRIC DETERMINATION OF THE SMOKE NUMBER ---- NEMŠKI NASLOV: PRUFUNG DER ABGASE VON OLFEUERUNGEN; VISUELLE UND PHOTOMETRISCHE BESTIMMUNG DER RUSSZAHL
8. DIN 51402-2 (1979.03)
DETERMINATION OF FLUE GASES OF OIL BURNING SYSTEMS; METHOD BY FLUID MEANS FOR DETECTION OF OIL DERIVATIVES ---- NEMŠKI NASLOV: PRUFUNG DER ABGASE VON OLFEUERUNGEN; FLIESSMITTELVERFAHREN ZUM NACHWEIS VON OLDERIVATEN
9. DIN EN 12514-1 (2000.05)
INSTALLATIONS FOR OIL SUPPLY SYSTEMS FOR OIL BURNERS - PART 1: SAFETY REQUIREMENTS AND TESTS; PARTS, OIL FEED PUMPS, CONTROL AND SAFETY DEVICES, SUPPLY TANKS; GERMAN VERSION EN 12514-1:2000 ---- NEMŠKI NASLOV: OLVERSORGUNGSANLAGEN FUR OLBRENNER -
10. DIN EN 12514-2 (2000.05)
INSTALLATIONS FOR OIL SUPPLY SYSTEMS FOR OIL BURNERS - PART 2: SAFETY REQUIREMENTS AND TESTS; PARTS, VALVES PIPES, FILTERS, OIL DE-AERATORS, METERS; GERMAN VERSION EN 12514-2:2000 ---- NEMŠKI NASLOV: OLVERSORGUNGSANLAGEN FUR OLBRENNER - TEIL 2: SI
11. DIN EN 225 (1989.08)
ATOMIZING OIL BURNERS; PUMPS WITH ROTATING SHAFT AND EXTERNAL DRIVE; DIMENSIONS; GERMAN VERSION EN 225:1987 ---- NEMŠKI NASLOV: OLZERSTAUBUNGSBRENNER; PUMPEN MIT ROTIERENDER WELLE UND AUSSENANTRIEB; ABMESSUNGEN; DEUTSCHE FASSUNG EN 225:1987
12. DIN EN 226 (1988.06)
ATOMIZING OIL BURNERS; CONNECTING DIMENSIONS BETWEEN BURNERS AND HEAT GENERATORS; GERMAN VERSION EN 226:1987 ---- NEMŠKI NASLOV: OLZERSTAUBUNGSBRENNER; ANSCHLUSSMASSE ZWISCHEN BRENNER UND WARMEERZEUGER; DEUTSCHE FASSUNG EN 226:1987
13. DIN EN 230 (1991.05)
MONOBLOC OIL BURNERS; SAFETY, CONTROL AND REGULATION DEVICES AND SAFETY TIMES; GERMAN VERSION EN 230:1990 ---- NEMŠKI NASLOV: OLZERSTAUBUNGSBRENNER IN MONOBLOCKAUSFUHRUNG; EINRICHTUNGEN FUR DIE SICHERHEIT, DIE UBERWACHUNG UND DIE REGELUNG SOWIE S
14. DIN EN 264 (1991.07)
SAFETY SHUT-OFF DEVICES FOR COMBUSTION PLANTS USING LIQUID FUELS; SAFETY REQUIREMENTS AND TESTING; GERMAN VERSION EN 264:1991 ---- NEMŠKI NASLOV: SICHERHEITSABSPERREINRICHTUNGEN FUR FEUERUNGSANLAGEN MIT FLUSSIGEN BRENNSTOFFEN; SICHERHEITSTECHNISC
15. DIN EN 267 (1999.11)
FORCED DRAUGHT OIL BURNERS - DEFINITIONS, REQUIREMENTS, TESTING, MARKING; GERMAN VERSION EN 267:1999 ---- NEMŠKI NASLOV: OLBRENNER MIT GEBLASE - BEGRIFFE, ANFORDERUNGEN, PRUFUNG, KENNZEICHNUNG; DEUTSCHE FASSUNG EN 267:1999
16. DIN EN 293 (1992.06)
OIL PRESSURE ATOMIZING NOZZLES; MINIMUM REQUIREMENTS, TESTING; GERMAN VERSION EN 293:1992 ---- NEMŠKI NASLOV: OLDRUCKZERSTAUBERDUSEN; MINDESTANFORDERUNGEN, PRUFUNGEN; DEUTSCHE FASSUNG EN 293:1992
17. DIN EN 299 (1998.11)
OIL PRESSURE ATOMIZING NOZZLES - DETERMINATION OF THE ANGLE AND SPRAY CHARACTERISTICS; GERMAN VERSION EN 299:1998 ---- NEMŠKI NASLOV: OLDRUCKZERSTAUBERDUSEN - PRUFUNG DER SPRUHCHARAKTERISTIK UND DES WINKELS; DEUTSCHE FASSUNG EN 299:1998
18. SIST EN 12514-1 ang (2003.01)
NAPELJAVA ZA DOVOD OLJA OLJNIM GORILNIKOM - 1. DEL: VARNOSTNE ZAHTEVE IN PRESKUŠANJE - SESTAVNI DELI, ČRPALKE ZA OLJE, REGULACIJSKE ININ VARNOSTNE NAPRAVE, REZERVOAJI OLJA
19. SIST EN 12514-2 ang (2003.01)
NAPELJAVA ZA DOVOD OLJA OLJNIM GORILNIKOM - 2. DEL: VARNOSTNE ZAHTEVE IN PRESKUŠANJE - SESTAVNI DELI, ARMATURE, CEVOVODI, FILTRI, OLJNI ODZRAČEVALJNIKI, ŠTEVCI
20. SIST EN 225 ang (2000.06)
RAZPRŠEVALNI OLJNI GORILNIKI - ČRPALKE Z ROTAJOČO GREDJO IN ZUNANJIM POGONOM -MERE
21. SIST EN 225/AC1 ang (2000.06)
RAZPRŠEVALNI OLJNI GORILNIKI - ČRPALKE Z ROTAJOČO GREDJO IN ZUNANJIM POGONOM - MERE
22. SIST EN 226 ang (2000.06)
RAZPRŠEVALNI OLJNI GORILNIKI - PRIKLJUČNE MERE MED GORILNIKOM IN GENERATORJEM TOPLOTE
23. SIST EN 230 ang (2000.06)
RAZPRŠEVALNI OLJNI GORILNIKI V MONOBLOK IZVEDBI - VARNOSTNA OPREMA, NADZOR IN REGULACIJ, VARNOSTNI ČASI
24. SIST EN 230/AC ang (2000.06)
RAZPRŠEVALNI OLJNI GORILNIKI V MONOBLOK IZVEDBI - VARNOSTNA OPREMA, NADZOR IN REGULACIJ, VARNOSTNI ČASI
25. SIST EN 264 ang (2000.06)
VARNOSTNI ZAPORNI ELEMENTI NAPELJAVE KURILNIH NAPRAV NA TEKOČA GORIVA - VANOSTNE TEHNIČNE ZAHTEVE IN PRESKUŠANJE
26. SIST EN 267 ang (2000.06)
VENTILATORSKI OLJNI GORILNIKI - DEFINICIJE, ZAHTEVE, PRESKUŠANJE, OZNAČEVANJE
27. SIST EN 299 ang (2000.06)
TLAČNE ŠOBE ZA RAZPRŠEVANJE OLJA PRI GORILNIKIH - UGOTAVLJANJE KOTA IN RAZPRŠEVALNIH ZNAČILNOSTI
28. TRD 411 (1985.07)
OIL BURNING SYSTEMS AT STEAM BOILERS VEROFFENTLICHT IN BARBBL, 1985, NR. 7/8, S. 44-55 ---- NEMŠKI NASLOV: OLFEUERUNGEN AN DAMPFKESSELN
29. TRD 411 AND 1997-02 (1997.02)
OIL BURNING SYSTEMS AT STEAM BOILERS VEROFFENTLICHT IN BARBBL, 1997, NR. 2, S. 69 ---- NEMŠKI NASLOV: OLFEUERUNGEN AN DAMPFKESSELN
30. TRD 411 ANLAGE 1 (1992.03)
OLSCHLAMMVERBRENNUNGSANLAGEN AN DAMPFKESSELN AUF SEESCHIFFEN VEROFFENTLICHT IN BARBBL, 1992, NR. 4, S. 83-85
31. TRD 411 BEILAGE (2002.04)
OLFEUERUNGEN AN DAMPFKESSELN - DDA-INFORMATION ZU TRD 411
32. TRD 413 (1996.12)
COAL DUST FIRING SYSTEMS AT STEAM BOILERS VEROFFENTLICHT IN BARBBL, 1996, NR. 12, S. 45-51 ---- NEMŠKI NASLOV: KOHLENSTAUBFEUERUNGEN AN DAMPFKESSELN
33. TRD 414 (1985.07)
WOOD FIRING SYSTEMS AT STEAM BOILERS VEROFFENTLICHT IN BARBBL, 1985, NR. 7/8, S. 72-80 ---- NEMŠKI NASLOV: HOLZFEUERUNGEN AN DAMPFKESSELN
34. TRD 602 BLATT 1 UND 2 ANLAGE 1 (1971.02)
ADDITIONAL REQUIREMENTS TO TRD 602 FOR HIGH-PRESSURE STEAM BOILERS WITH GRATE FIRING FOR COAL VEROFFENTLICHT IN ARBSCH, 1971, NR. 6, S. 187 ---- NEMŠKI NASLOV: ZUSATZLICHE ANFORDERUNGEN ZU TRD 602 FUR HOCHDRUCKDAMPFKESSEL MIT ROSTFEUERUNGEN FUR KOH