POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


Standardoteka MSS

Išči


P. SLOVENSKA REGULATIVA OBJAVLJENA V URADNIH OBJAVAH IN SPOROČILIH USM

1. P.01 AKREDITACIJSKI ORGANI POMEMBNI ZA STROJNIŠTVO
14 dokumentov (slovenski) je v kategoriji
2. P.02 PRILOGE K AKREDITACIJSKIMI LISTINAMI POMEMBNE ZA STROJNIŠTVO
10 dokumentov (slovenski) je v kategoriji
3. P.03 TEHNIČNI PREDPISI (ZAZNAMOVALNI) S SEZNAMI STANDARDOV POMEMBNI ZA STROJNIŠTVO
40 dokumentov (slovenski) je v kategoriji
4. P.04 CERTIFIKATI ZA TIPSKA MERILA ZA PRETOKE IN TOPLOTNO ENERGIJO, IZDANI V LETU 1996
1 dokumentov (slovenski) je v kategoriji
5. P.05 CERTIFIKATI ZA TIPSKA MERILA ZA PRETOKE IN TOPLOTNO ENERGIJO, IZDANI V LETU 1997
1 dokumentov (slovenski) je v kategoriji
6. P.06 CERTIFIKATI ZA TIPSKA MERILA ZA PRETOKE IN TOPLOTNO ENERGIJO, IZDANI V LETU 1998
1 dokumentov (slovenski) je v kategoriji
7. P.07 CERTIFIKATI ZA TIPSKA MERILA ZA PRETOKE IN TOPLOTNO ENERGIJO, IZDANI V LETU 1999
1 dokumentov (tuji) je v kategoriji
8. P.08 CERTIFIKATI ZA TIPSKA MERILA ZA PRETOKE IN TOPLOTNO ENERGIJO, IZDANI V LETU 2000
1 dokumentov (slovenski) je v kategoriji
9. P.09 CERTIFIKATI ZA TIPSKA MERILA ZA PRETOKE IN TOPLOTNO ENERGIJO, IZDANI V LETU 2001
1 dokumentov (slovenski) je v kategoriji
10. P.10 VELJAVNI SLOVENSKI STANDARDI NA PODROČJU UGOTAVLJANJA SKLADNOSI (USM SPOROČILA 00/01)
9 dokumentov (slovenski) je v kategoriji