POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Izpostavljena novica  

23.04.20

GEODETSKA PODJETJA V ČASU TRAJANJA
UKREPOV VEZANIH NA COVID 19 – ODGOVOR MGRT

 

 

14.4.2020 smo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poslali dopis, v katerem jih skupaj z Geodetskim interesnim združenjem geodetskih izvajalcev predlagamo, da se tudi v času trajanja ukrepov Vlade RS za zajezitev epidemije COVID – 19 dovoli izvajanje geodetskih storitev ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov. Podrobnosti si lahko preberete  tukaj.

 

MGRT nam je na naš dopis v zvezi z izpostavljeno problematiko opravljanja geodetskih storitev odgovorilo, da je Vlada Republike Slovenije sprejela spremembo Odloka, s katero je od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom izvzela opravljanje storitev, ki se opravljajo na prostem, in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki, npr. vrtnarska dela, polaganje tlakovcev, postavitev vrtne ograje, fasaderska dela, krovska dela ipd. storitve, ki se jih lahko izvaja. MGRT meni, da se opravljanje geodetskih storitev lahko šteje med navedene izjeme.


 
MGRT dalje opozarja, da se pri opravljanju vseh dejavnosti, ki so določene kot izjeme, morajo upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ, in da je odgovornost delodajalcev, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in spoštovanje navodil.


 
V dopisu je bilo tudi izpostavljeno, da je namen Odloka zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 in da lahko k temu pripomore vsak posameznik s svojim vedenjem in omejitvijo medsebojnih stikov. 
Poudarjajo, da je njihovo mnenje neobvezujoče in ni pravno zavezujoče narave, zato lahko posamezni pristojni organi in sodišča v morebitnih postopkih zavzamejo tudi drugačno stališče do obravnavanega vprašanja. 


 
Glede ostalih predlogov, ki smo jim jih posredovali pa nam sporočajo, da so bili tako kot vsi ostali predlogi, ki jih je ministrstvo prejelo v tem času, posredovano delovnim skupinam, ki pripravljajo ustrezne podlage za sprejem zakonodaje in spremembo že sprejete zakonodaje.Arhiv »