POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Izpostavljena novica  

25.03.20

Novica MSS:
Kako uporabljati prezračevalne
sisteme stavb v času epidemije COVID 19?

 

 

Vprašanje, ki si ga postavljajo dejansko vsi, ne samo lastniki, upravljavci in inženirji, nima enostavnega odgovora. Prednostno v pomoč našim članom s področja strojništva pri iskanju odgovorov na vprašanje v naslovu, sta spodaj elektronski povezavi na danes izpostavljeno tematiko, ki sta jo pripravili:

 

Zveza evropskih združenj, delujočih na področju ogrevanja, prezračevanja in obdelave zraka, REHVA:

 https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final2.pdf

 

 

Ameriškega združenja inženirjev, delujočih na področju ogrevanja, hlajenja in obdelave zraka, ASHRAE:

 https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/airborne-infectious-diseases.pdf

 

 

Sicer ASHRAE navaja, da naj imajo sistemi prezračevanja vstopnih mest in čakalnic novih in obstoječih zdravstvenih objektov, prenatrpanih zavetišč in podobnih ustanov presežene minimalne vrednosti[1] zunanjega zraka, sicer predpisane s standardi. Z namenom, da bi bili kar najbolje pripravljeni za obvladovanje nalezljivih bolezni, ki se prenašajo po zraku, vključno s pandemijo, povzročeno s strani  novega virusa, naj se uporabijo tehnike, obravnavane v ASHRAE Vodniku za kakovost zraka v zaprtih prostorih, dosegljivem na  https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/indoor-air-quality-guide.

 

Ker se majhni delci nekaj časa zadržijo v zraku, lahko načrtovanje in obratovanje sistemov HVAC, ki zrak premikajo, vpliva na zmanjšan prenos bolezni na več načinov, na primer z naslednjim:

 • Dovodom čistega zraka občutljivim uporabnikom stavbe

 • Zajemom onesnaženega zraka in / ali odvajanjem tega na prosto

 • Redčenjem zraka v prostoru s čistejšim zunanjim zrakom in / ali filtriranjem zraka

 • Čiščenjem zraka znotraj prostora

 

ASHRAE priporoča inženirjem obravnavo naslednjih strategij, ki vse vplivajo na prenos bolezni:

 • Prezračevanje z redčenjem

 • Laminarni in drugi načini zračnega toka znotraj prostora

 • Ustvarjanje razlike tlaka med prostori

 • Osebno prezračevanje[2]

 • Prezračevanje z zajemanjem virov

 • Filtracija (osrednja ali posamezna) in

 • UVGI[3] (zgornji del prostora, celoten prostor za čas njegove neuporabe in v zračnem toku znotraj naprave).

 

Filtracijo in UV germicidno obsevanje je mogoče pri novih stavbah načrtovati z majhnim povišanjem stroškov, prav tako je oboje mogoče dograditi v sistemih obstoječih stavb z namenom zmanjšanja nevarnosti akutnega izbruha bolezni. Izpostavljen ASHRAE Vodnik za kakovost zraka v zaprtih prostorih vsebuje potrebne informacije o prednostih in tehnikah za doseganje teh izboljšav.

 

Gledano naprej in ob posodabljanju TSG-12640-001. Vse nove zdravstvene ustanove, vključno s ključnimi vhodnimi mesti, prostori prve pomoči, sprejemnicami in čakalnicami, bi morali vključevati infrastrukturo, ki omogoča hitro odzivanje na pandemijo. Takšna infrastruktura na primer vključuje naslednje:

 • Pri sistemih HVAC ločitev območij z visokim tveganjem

 • Prazen prostor in zmogljivost sistema HVAC za nadgradnjo dodatne filtracije

 • Sposobnost povečanja prezračevanja in / ali delovanja samo s 100% zunanjim zrakom

 • Sposobnost vlaženja zraka

 • Prazen zgornji del prostora in visok strop, kar omogoča učinkovito uporabo UV germicidnega obsevanja.

 

Ob predpripravi za vse zgoraj predlagano bi se v nujnih primerih lahko zelo hitro umestili dodatni filtrski elementi, HVAC napravam povečala količina zunanjega zraka in v zgornje dele prostorov dogradilo UV germicidno obsevanje.

 

Nujno je vzpodbuditi čim prejšnje sodelovanje inženirjev s strokovnjaki za preprečevanje okužb, ki imajo znanje o prenosu okužbe v skupnosti in na delovnih mestih ter o strategijah za preprečevanje in zmanjšanje tveganja.

 

 

COVID 19 in HEPA[4] filtri v prezračevalnih sistemih

 

Premer virusa COVID 19 znaša približno 0,125 mikrona, vendar pri kašljanju in kihanju potuje skozi zrak v bioloških aerosolih velikosti od 0,5 do 3 mikrona. HEPA filtri predstavljajo visokozmogljivo izločanje trdnih delcev iz zraka, ki zajame mikrobe, prah in druge delce velikosti do 0,3 mikrona. Pomeni, dograditev takšnih filtrov je v prezračevalnih sistemih z obtočnim zrakom smiselna, vendar je vprašanje ali to dovoljuje ventilator, saj znaša že začetni padec tlaka skozenj običajno preko 100 Pa. Zato je pomembno, da se o takšni tehnični razmišlja vnaprej.

 

Vezano na OP prostore, ki uporabljajo tudi sisteme z obtočnim zrakom. Pri nas se praviloma uporablja nemški standard DIN 1946-4, Prezračevanje v stavbah in prostorih zdravstvenih storitev[5], ki za prostore vrste I, kamor uvršča OP prostore, zahteva najmanj tri stopenjsko filtracijo. Tretjo predstavlja filter razreda najmanj H-13, ki ravno izpolnjuje zgoraj predstavljeno merilo HEPA filtra. Obstojnost filtra je odvisna od končnega padca tlaka v njem, kot tudi od samih navodil proizvajalca, in lahko znaša tudi do 10 let. Ključnega pomena za zmogljivost filtra je njegova začetna namestitev in izvedba preizkusa na morebitno puščanje.

 

 

 

Pripravil: predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, PI Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. str., CxA

 

 

 


[1] Strategije DCV (Demand Control Ventilation) se v času epidemije pri takšnih ustanovah, če so bile uporabljene, opustijo.

[2] Predstavlja mehansko prezračevanje z dovajanjem zraka neposredno v dihalno območje uporabnika, brez mešanja tega z onesnaženim prostorskim zrakom. Dihalno območje predstavlja po ASHRAE Standard 62.1 zaseden prostor med ravninama 75 in 1800 mm nad tlemi in več kot 600 mm od sten ali nepremične klimatske naprave.

[3] UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation) UV germicidno obsevanje je metoda razkuževanja, ki uporablja kratkovalovno ultravijolično svetlobo (UV-C) za uničenje ali nedejavnost mikroorganizmov.

[4] HEPA (High-Efficiency Particulate Air) je visokozmogljiv zračni filter. Skupni standardi zahtevajo, da mora HEPA filter iz skozenj prehajajočega zraka odstraniti vsaj 99,95% (EN 1822) ali 99,97% (ASME, US DOE) delcev, katerih premer je enak 0,3 μm.

[5] Trenutno veljavna izdaja je iz leta 2018. Informacija o tem standardu je dosegljiva na http://www.izs.si/novica/posodobljena-izdaja-din-1946-4-2355/Arhiv »