POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Izpostavljena novica  

30.03.20

ROKI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC V
UPRAVNIH ZADEVAH SE PODALJŠUJEJO OZIROMA NE TEČEJO

 

 

Državni zbor RS je 20.3.2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ( Ur.list RS 36/20), ki je pričel veljati 29.3.2020.

 

Del zakona se nanaša na ukrepe v upravnih zadevah, ki se nanašajo tudi na postopke Inženirske zbornice Slovenije, ki jih zbornica izvaja v okviru javnih pooblastil.

 

Določeno je, da se roki za uveljavljanje pravic v upravnih zadevah podaljšujejo oziroma da roki v upravnih zadevah ne tečejo, razen če gre za zadeve, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic.

 

Prav tako se s predlogom zakona prilagaja poslovanje upravnih organov za to obdobje.

 

Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

 

 

Za postopke IZS to konkretno pomeni:

  • v kolikor vam je bila do dne 29.3.2020 vročena kakršna koli odločba IZS, za katero se do tega datuma še ni iztekel rok za pritožbo, rok za pritožbo od tega dne dalje ne teče in se bo njegov tek nadaljeval ob prenehanju veljavnosti tega zakona; enako velja v primeru roka za vložitev tožbe na Upravno sodišče oz. roka iz poziva za dostavo dokumentacije v disciplinskem postopku, postopku strokovnega nadzora, postopku v zvezi s prijavo na strokovni izpit, postopku vpisa v imenike IZS ali postopku uskladitve podatkov v Imeniku pooblaščenih inženirjev,

  • za odločbe, izdane od 29.3.2020 in do konca veljavnosti tega zakona ne tečejo pritožbeni roki oz. roki za izpolnitev obveznosti iz odločb, ki bodo pričeli teči ob prenehanju veljavnosti tega zakona,

  • od 29.3.2020 ne tečejo roki za izdajo odločb oz. opravo drugih procesnih dejanj IZS (vendar se bomo potrudili, da bo delo kljub temu potekalo nemoteno, le pritožbe na molk organa v tem času ne bodo upravičene),

  • v času veljavnosti tega zakona se v upravnih zadevah pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način; ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, pa se ne izvajajo.

 

 

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) najdete  tukaj.

 

 Arhiv »