POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Izpostavljena novica  

30.03.20

SEZNAM VELJAVNIH INTERVENTNIH PREDPISOV

 

 

Za vas smo pripravili izbor interventnih predpisov, ki so bili sprejeti v zadnjih dveh tednih s strani različnih organov v RS (Državnega zbora RS, Vlade RS, ministrstev …). Nekateri od njih se nanašajo na preprečevanje širjenja korona virusa, drugi na ukrepe za omilitev posledic oziroma negativnih učinkov epidemije na državljane in gospodarstvo.

 

Vse veljavne interventne predpise nadete na povezavi:  http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno

 

Vlada RS je poleg tega na 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, in ga posredovala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

 

 Besedilo zakona (571 KB)

 

Izbor veljavnih predpisov, sprejetih v času epidemije korona virusa:

• Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20)

• Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 37/20)

• Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20)

• Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20)

• Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20)

• Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (Uradni list RS, št. 36/20)

• Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št. 36/20)

• Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 34/20)

• Odredba o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 33/20)

• Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 32/20)

• Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (Uradni list RS, št. 32/20)

• Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 32/20)

• Odlok o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 29/20)

• Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 27/20 in 32/20)

• Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/20)

• Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20 in 37/20)

• Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20)

• Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 21/20)

 

Popravljena preglednica prikaza situacij, kot jih določa Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list RS, št. 36/20) je objavljena  tukaj (443 KB).

 

 

 

 Arhiv »