POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Izpostavljena novica  

19.03.20

OPRAVLJANJE GEODETSKIH STORITEV IN
DELO NA GRADBIŠČIH V ČASU KORONA VIRUSA

 

 

Spoštovani člani,

 

 

s to objavo pojasnjujemo, kako opravljati geodetske storitve in ravnati na gradbiščih v času korona virusa. Prav tako vam pošiljamo koristne povezave na spletne strani, na katerih so objavljene vse informacije v zvezi s stanjem in ukrepi v povezavi z epidemijo korona virusa. Priporočamo vam, da jim sledite, saj se na njih vedno nove informacije. Informacije na njih so namenjene tako posameznikom kot delodajalcem.

 

 

Izvajanje geodetskih storitev


• dosledno spremljajte in upoštevajte preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ:   https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019,

• dosledno spremljate in izpolnjujete ukrepe, ki jih je in bo sprejela Vlada RS
   - Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v RS  https://www.gov.si/novice/2020-03-15-odlocitve-z-dopisne-seje-vlade-republike-slovenije/
   - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - odgovori na vprašanja  https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/

 

Na podlagi objavljenih ukrepov izhaja, da se dosledno izogibate vseh aktivnosti, ki so povezane s strankami in izvajate ostala dela v omejenem obsegu:

• odpovejte že razpisane mejne obravnave, ne razpisujete novih mejnih obravnav

• ne izvajate meritev, kjer je potrebno vstopati v stavbe ali delovno okolje drugih oseb (kataster stavb)

• preusmerite vse kontakte s strankami iz osebnega stika na kontaktiranje preko telefona, e-pošte, video konference ..ipd; podajte opozorilo o poslovanju na svoje internetne strani in na vhodna vrata

• poskušate organizirati pisarniško delo za zaposlene tako, da ne prihaja do stikov - delo od doma, v kolikor to ni mogoče, poskrbite za varnostno razdaljo, razkužila, zračenje in razkuževanje poslovnih prostorov; sestanke izvedite na način video konference

• terenska dela in geodetsko izmero izvajajte v zelo omejenem obsegu v okolju, kjer ne prihaja do stikov (npr. predizmera, topografska izmera ipd. ...) in ob tem poskrbite za svojo zaščito in zaščito sodelavcev (razkužila, razdalje,...).

 

 

Delo na gradbiščih


Zaenkrat nimamo informacij, da bi Vlada RS oziroma DZ, NIJZ ali ZVD podali dodatne zahteve ali priporočila, vezana na gradbišča, oz. da bi bilo to načrtovano. Varnost in zdravje pri delu na gradbiščih sicer sodi v pristojnost MDDSZ in Zbornice za varnost in zdravje pri delu, zato vas prosimo, da se za navodila obrnete na njih.

Menimo, da mora koordinator varnosti in zdravja pri delu na gradbišču oceniti tveganje in predpisati navodila (glede sestankov - naj se izvajajo video konference, ravnanja na gradbišču (razkuževanje, maska …), prevozov (razkuževanje, maska …), uporabe garderob (max. št. ljudi), uporabe jedilnice (max. št. ljudi) …).  Koordinator lahko sprejme odločitev, da se gradbišče zapre, če je tveganje preveliko, še posebej pozoren mora biti, če gre za dela v zaprtih prostorih, kjer običajno dela na manjši površini več ljudi.

 

 

Koristne informacije


• Enotno vladno spletišče, ki vsebuje vse relevantne informacije povezane z virusom covid-19: ukrepi za zajezitev širjenja, preprečevanje okužb, vladni ukrepi (za podjetja, prebivalce, delovna razmerja …), aktualna vprašanja in informacije:  https://www.gov.si/teme/koronavirus/

• Poslovni nasveti GZS v času koronavirusa, ki vsebujejo informacije o delovni zakonodaji, trenutnem stanju na tujih trgih, ukrepih za podjetja:  https://www.gzs.si/koronavirus/

• Poslovni navesti ZDS: obrazci: delo na domu, čakanje na domu  https://www.zds.si/sl/baza-znanja/koronavirus-kljucne-informacije-za-delodajalce/obrazci-delo-na-domu-cakanje-na-delo/

 

 

Kratek povzetek vladnih ukrepov

 

• Odlog plačevanja posojil: Vlada je sprejela predlog zakona o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev, po katerem bodo lahko banke in hranilnice za obdobje 12 mesecev odložile plačila posojil gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom in kmetom. Subjektom, ki jim je bilo z odlokom onemogočeno poslovanje, morajo banke to obvezno odobriti. Zakon mora potrditi Državni zbor RS.

• Ukrepi na področju plač in prispevkov: V parlamentarni proceduri je predlog zakona, po katerem bo država pomagala delodajalcem, ki zaradi pandemije korona virusa ne morejo zagotavljati dela vsaj 30 odstotkom zaposlenim hkrati in jih bodo napotili na začasno čakanje na delo. Delavci bodo v času čakanja, ki bo lahko trajalo največ tri mesece, prejemali 80 odstotkov nadomestila plače, ki znaša povprečje plač v zadnjih treh mesecih, pri čemer bodo delodajalci zagotovili 60 odstotkov tega plačila, država pa 40 odstotkov. Do 80 odstotkov nadomestila plače bodo upravičeni tudi delavci, ki bodo morali biti po odločbi ministra za zdravje v karanteni, bo pa v tem primeru plačilo v celoti krila država. Predlog zakona je bil v parlamentarni proceduri dopolnjen in vključuje samozaposlene ter jim omogoča odlog plačila socialnih prispevkov za april, maj in junij letos za dve leti. Zakon mora potrditi Državni zbor RS.

• Delo od doma: V okviru zakona o delovnih razmerjih (169. člen) je delodajalcem omogočena tudi določena fleksibilnost pri opravljanju dela; delovne procese lahko organizirajo kot delo na domu.

• Kreditne linije: Država bo likvidnostne težave podjetij reševala skupaj s SID banko, in sicer v obliki novih oz. dopolnjenih ukrepov v skupni višini približno 200 milijonov evrov in v okviru obstoječih 600 milijonov evrov za posredno financiranje podjetij preko bank. Skupaj z Slovenskim podjetniškim skladom ministrstvo za gospodarstvo pripravlja še ukrepe za mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 milijonov evrov. Ta sredstva bodo na trgu na voljo od 20. marca dalje.

• Podjetja v težavah: Za posojila ima gospodarsko ministrstvo trenutno na voljo šest milijonov evrov, v dogovoru z ministrstvom za finance pa bi lahko po potrebi aktivirali še za okoli 20 milijonov evrov poroštvenega potenciala.

• Odlog davčnih obveznosti: Poslovni subjekti lahko pri blaženju posledic epidemije korona virusa posežejo tudi po obstoječih ugodnejših načinih poplačila davčnih obveznosti, in sicer odlogu plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnem odplačilu davka na največ 24 obrokov.

• Podaljšani roki za predložitev dokumentacije: Z uveljavitvijo zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju bodo imeli zavezanci več časa za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil. Namesto do 31. marca bodo morali davčne obračune akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčne obračune davka od dohodkov pravnih oseb za lani oddati najpozneje do 31. maja. Posledično se bo za mesec dni zamaknil skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019. Na konec maja bo prestavljen tudi rok za oddajo letnih poročil za leto 2019 Ajpesu.

 

Preglednica prikaza situacij, kot jih predvideva obstoječa zakonodaja (modro) in predlog interventnega zakona (zeleno) je objavljena  tukaj (461 KB).

 

Skrbite zase in druge. Ostanite zdravi.

Obvestilo prosimo prepošljite tudi ostalim sodelavcem, če niso med prejemniki e-pošte ali člani zbornice.

 

Lepo pozdravljeni,

 

 

Inženirska zbornica SlovenijeArhiv »