POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Strokovni izpiti  


Splošno

 

Izpit obsega splošni in posebni del. Program splošnega dela izpita je enak za vsa strokovna področja in kandidate, program posebnega dela izpita pa je prilagojen področju strokovne izobrazbe in praktičnim izkušnjam kandidata.

Splošni del izpita obsega naslednje predmete (razen s področja geodezije):
- predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka,
- investicijski procesi in vodenje projektov.

Posebni del izpita obsega naslednje predmete (razen s področja geodezije):
- preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
- varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objekta,
- področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov.

Splošni del izpita za področje geodezije obsega naslednje predmete:
- predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema, splošnega upravnega postopka ter posebnega upravnega postopka na področju geodetske službe in evidentiranja nepremičnin,
- investicijski procesi in vodenje projektov.

Posebni del izpita za področje geodezije obsega naslednje predmete:
- preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
- področni predpisi in standardizacija na področju koordinatnega sistema in merskih tehnik,
- področni predpisi in standardizacija na področju geodetskih evidenc.

Kandidat opravlja osnovni izpit v celoti, tako splošni kot posebni del.