POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Dobra inženirska praksa  


Viadukt Črni kal

Ime objekta: viadukt Črni kal
Lokacija: AC odsek Klanec-Ankaran (Slovenija)
Leto izgradnje: september 2004
Naročnik: DARS Družba za avtoceste v RS, d.d., Celje
Zasnova: Marjan Pipenbaher, univ.dipl.inž.grad. in soavtorji - 1. nagrada na javnem natečaju
Projektant: PONTING d.o.o, Maribor
Odgovorni projektant: Marjan Pipenbaher, univ.dipl.inž.grad.
Nadzornik: DDC d.o.o.
Odgovorni nadzornik: Ksenija Marc, univ.dipl.inž.grad.
Izvajalec: JV SCT d.d. in Primorje d.d.
Odgovorni vodja del: Sulejman Kumalić, inž.gradb.

 

Obrazložitev:

Viadukt Črni kal je z dolžino preko 1km in višino skoraj 100m cestni objekt in gradbena konstrukcija presežnikov. Globoko temeljenje visokih stebrov vmesnih podpor na strmem pobočju na elipsastih vodnjakih globine do 21 m, krakasto razvejani stebri višine do 90 m, razpon voziščnih konstrukcij preko 140 m, gradnja stebrov s samoplezajočim opažem, prosta konzolna gradnja voziščnih konstrukcij ob močnih sunkih burje, so elementi, ki uvrščajo viadukt v projektantsko in tehnološko - izvedbenem smislu med najzahtevnejše premostitvene objekte tudi v mednarodnem merilu.

 

Posebej inovativna in edinstvena je rešitev krakasto oblikovanih stebrov v obliki črke  Y, ki je odgovor na zahtevo naročnika o ločenih voziščih avtoceste. Pri tako visokih ločenih stebrih bi potrebovali enormne dimenzije, da bi preprečili medsebojno udarjanje vozišč v močni burji. Krakasti stebri elegantno rešujejo ta tehnični problem in se istočasno mirno vklapljajo v izjemno lokacijo Kraškega roba, kot da se od nekdaj nahajajo na tem mestu.

 

Prav tako inovativna je rešitev protiveterne ograje, ki ščiti vozila ter omogoča promet tudi v močni burji. Transparentna, delno propustna ograja je zasnovana, teoretično obdelana ter na koncu preiskušena v vetrovniku do hitrosti vetra 200 km/h, kar je prvi tak  primer pri nas.

 

Delo projektanta in gradnja viadukta sta imela izjemen odmev tako v strokovni in ostali javnosti, s čimer sta na ta način naredila velik promocijski prispevek za stroko in gradbeništvo na sploh.

Eden od ključnih elementov pri gradnji viaduktov je bil nedvomno nadzor nad gradnjo, ki je zahteval visoko strokovnost in temeljito poznavanje gradnje mostov.

 

Odgovorni projektant Marjan Pipenbaher je zato leta 2004 za inventivno konstruktorsko zasnovo ter realizacijo slovenskega viadukta presežnikov prejel nagrado IZS za izjemne inženirske dosežke.

Za visoko strokoven in izredno angažiran nadzor nad gradnjo najzahtevnejšega slovenskega viadukta, je nagrado IZS  za inženirske dosežke prejela tudi odgovorna nadzornica Ksenija Marc.