POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Dobra inženirska praksa  


Osnovna šola Brezovica

Ime objekta:

OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA

Lokacija:Brezovica pri Ljubljani
Leto izgradnje:2010
Investitor:       Občina Brezovica
Naročnik:Občina Brezovica
Projektant:

SONET d.o.o.

Zasnova:Slavko Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh.
Odgovorni vodja projekta:

Slavko Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh.

Odgovorni projektant načrtov

arhitekture:

Slavko Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh.

Odgovorni projektant načrtov

gradbene konstrukcije:

Janko Mele, univ.dipl.inž.grad.

Odgovorni projektant načrtov

elektro inštalacij:

Bojan Germovšek, univ.dipl.inž.el.

Odgovorni projektant načrtov

strojnih inštalacij:

Dejan Podlogar, inž.str.
Izvajalec:GPG d.d.
Odgovorni vodja del:Damir Mesarič, univ.dipl.inž.grad.

 

 

 

Stroški gradnje oz. investicije (gradbena, obrtniška in inštalacijska - GOI dela in oprema): 4.400.000 EUR.
 
Glavni tehnični podatki o objektu

 

Enonadstropna masivno grajena stavba z ravno streho, postavljena na plitki temeljni plošči, kompaktnih oblik. Notranjost je razgibana, saj po tri učilnice obkrožajo skupen komunikacijski prostor. Pogoji za bivanje in učenje so prijetni.
 
 
Tlorisni gabariti: cca.40x90m,
etažnost: 2,
bruto površina: 4.000 m2.
 
Glavni tehnični podatki o vgrajenih sistemih
 
• toplotni ovoj stavbe (20 cm TI pod temeljno ploščo, 20 cm TI na zunanjih stenah, 30 do 40 cm TI na ravni strehi),
• lesena okna so vgrajena v področju toplotne izolacije, z zložljivimi senčili, ki imajo v zaprti legi vlogo dodatne toplotne izolacije,
• učinkovita raba dnevne svetlobe, senčila odbijajo dnevno svetlobo na strop in distribuirajo svetlobo po celotni globini učilnic,
• zrakotesnost ovoja z izdelavo tesnega ovoja ter s tesnjenjem stikov oken in prebojev za instalacije s trajnimi tesnili,
• toplozračni sprejemniki v fasadi z enostavnim a zanesljivim krmiljenjem,
• prezračevanje z vračanjem toplote,
• toplotna akumulacija masivne gradnje,
• inovativni akustični paneli z vgrajenimi svetilkami, ki zagotavljajo odlično akustiko v učilnicah,
• raba deževnice za splakovanje sanitarij, dva podzemna rezervoarja skupne prostornine 120 m3 omogočata prihranek 120 m3 vode mesečno,
• ponovna uporaba materialov rušenega objekta: polna opeka porabljena za izvedbo pregradnih sten, opečni drobir uporabljen za nasutje ravne strehe, zdrobljeno steklo je uporabljeno za vidno pregrado v steklenih stenah, kritina ponovno uporabljena na kolesarnicah, zunanjih učilnicah  in nadstrešnicah, leseni nosilci uporabljeni za evakuacijsko stopnišče, beton je bil zdrobljen in porabljen za nasutja, obstoječe rastline so bile presajene, odpadki keramičnih talnih in stenskih oblog sestavljajo stenski mozaik v vhodni avli, izrezi fasadnih plošč sprejemnikov sončne energije so postali označevalne table. V največji meri je uporabljeno tudi pohištvo iz stare šole.
• uporaba gradbenih materialov prvotnega videza: opeka in beton sta vidna, les ni pobarvan, vsi materiali kažejo svojo strukturo in značilne lastnosti; celo dvigalo je stekleno in ne skriva svojega mehanizma.

 

 


Obrazložitev:


Naročnik je imel enostavno zahtevo: nadomestno gradnjo, ki bo zadoščala za povečano število učencev, zagotavljala nizke obratovalne in vzdrževalne stroške, zgrajena v kratkem času, investicija pa ne sme preseči predvidenih sredstev.
Izbrani arhitekt ni obremenjeval investitorja s podrobnostmi gradnje, ampak je vse naročnikove potrebe združil v pojmu ekologične arhitekture. Odločil se je za nizkoenergijski objekt kompaktne zasnove, ki s svojimi lastnostmi zagotavlja nizko porabo energije, hkrati pa zagotavlja enostavno izvedbo.

 

 

Za čim večjo učinkovitost del je bil spremenjen vrstni red opravil. Arhitekt je naredil idejni projekt, PGD in PZR, ki je vključeval tudi elaborate, načrte instalacij, oceno investicije  in zelo dober popis. To je bila osnova za izbiro izvajalca, ki je bil dolžan v okviru svojih del zagotoviti tudi plačilo PZI in projektantski nadzor. Na ta način sta bili dokumentacija in izvedba narejeni v najkrajšem roku in prilagojeni tehnološkim zmožnostim izbranega izvajalca.


Roki: začetek projektiranja je bil spomladi 2008, maja 2009 je bil izbran izvajalec GPG d.d., avgusta 2009 so začeli s podiranjem stare šole, septembra 2009 je oddan PZI, septembra 2010 je bila nova šola skupaj z opremo dokončana in vseljena.

 

 

 

Rezultat: skoraj-nič energijska stavba, prijazna uporabnikom. Velik del gradbenega materiala je recikliran, raba deževnice in dnevne svetlobe, poudarek naravnim materialom.

 

Fotografije: Klemen Jeke