POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


Program za izračun cene geodetskih storitev

Objavljamo popravek programa Cegest2009, ki omogoča uporabniku spreminjati vrednost DDV-ja.

 

Hkrati objavljamo tudi kratka navodila za namestitev popravka. DDV je sedaj privzeto postavljen na 22%, vendar ga lahko uporabnik v meniju "Nastavitve" spremeni (če bi želeli pregledovati in morda natisniti stare račune, kjer bi moral biti DDV še 20%).

 

Navodila so objavljena  tukaj (115 KB).

 

 Popravek programa (227 KB)

 

 


    
    
    

    
    
     

    
    

    
    

    
  


________________________________________________________________

 

 CEGEST za Windows XP (4.7 MB)

 

 CEGEST za Windows Vista (5.3 MB)

 

________________________________________________________________

 

 


Ureditev meje 2-eh zemljiškokatastrskih točk brez poviškov in z označitvijo mejnika v naravi (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), določa se meja štirim parcelam, vabljeni so bili štirje lastniki, ki so se tudi udeležili mejne obravnave, izdelava elaborata ureditve mej, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (46 KB)
Ureditev meje 3-eh zemljiškokatastrskih točk brez poviškov in z označitvijo mejnika v naravi (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), določa se meja štirim parcelam, vabljeni so bili štirje lastniki, ki so se tudi udeležili mejne obravnave, izdelava elaborata ureditve mej, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (46 KB)
Ureditev meje 4-ih zemljiškokatastrskih točk brez poviškov in z označitvijo mejnika v naravi (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), določa se meja štirim parcelam, vabljeni so bili štirje lastniki, ki so se tudi udeležili mejne obravnave, izdelava elaborata ureditve mej, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (46 KB)
Ureditev meje 8-ih zemljiškokatastrskih točk brez poviškov in z označitvijo mejnika v naravi (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), določa se meja štirim parcelam, vabljeni so bili štirje lastniki, ki so se tudi udeležili mejne obravnave, izdelava elaborata ureditve mej, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (46 KB)
Ureditev meje 16-ih zemljiškokatastrskih točk brez poviškov in z označitvijo mejnika v naravi (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), določa se meja štirim parcelam, vabljeni so bili štirje lastniki, ki so se tudi udeležili mejne obravnave, izdelava elaborata ureditve mej, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (46 KB)
Parcelacijo z 2 označenimi mejniki, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), vabljeni so bili štirje lastniki, nastane ali ukine se 3 parcele, izdelava elaborata parcelacije, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (46 KB)
Parcelacijo z 4 označenimi mejniki, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), vabljeni so bili štirje lastniki, nastane ali ukine se 3 parcele, izdelava elaborata parcelacije, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (46 KB)
Parcelacijo z 8 označenimi mejniki, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), vabljeni so bili štirje lastniki, nastane ali ukine se 3 parcele, izdelava elaborata parcelacije, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (46 KB)

Ureditev meje z označitvijo 4 mejnikov in parcelacijo z 2 označenimi mejniki, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), določa se meja štirim parcelam, vabljeni so bili štirje lastniki, ki so se tudi udeležili mejne obravnave, nastane ali ukine se 3 parcele, izdelava skupnga elaborata ureditve mej in parcelacije, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (50 KB)
Ureditev meje z označitvijo 13 mejnikov in parcelacijo z 3 označenimi mejniki, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), določa se meja petim parcelam, vabljenih je bilo sedem lastnikov, šest se jih je tudi udeležilo mejne obravnave, nastane ali ukine se 4 parcele, izdelava skupnga elaborata ureditve mej in parcelacije, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (51 KB)
Izravnavo 2-ih zemljiškokatastrskih točk z označitvijo, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), meja se spreminja dvem parcelam, vabljenih je bilo pet lastnikov, vsi so udeležilo mejne obravnave, izdelava elaborata izravnave meje, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (46 KB)
Izravnavo 4-ih zemljiškokatastrskih točk z označitvijo, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), meja se spreminja dvem parcelam, vabljenih je bilo pet lastnikov, vsi so udeležilo mejne obravnave, izdelava elaborata izravnave meje, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (46 KB)
Izravnavo 8-ih zemljiškokatastrskih točk z označitvijo, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), meja se spreminja dvem parcelam, vabljenih je bilo pet lastnikov, vsi so udeležilo mejne obravnave, izdelava elaborata izravnave meje, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (46 KB)

Ureditev meje z označitvijo 4 mejnikov in izravnavo 2-ih zemljiškokatastrskih točk po že predhodno označenih mejnikih, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), določa se meja devetim parcelam, vabljenih je bilo šestnajst lastnikov, osem se jih je tudi udeležilo mejne obravnave, izdelava skupnga elaborata ureditve mej in izravnave meje, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (50 KB)
Ureditev meje z označitvijo 13 mejnikov in izravnavo 5-ih zemljiškokatastrskih točk po že predhodno označenih mejnikih, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), določa se meja devetim parcelam, vabljenih je bilo šestnajst lastnikov, osem se jih je tudi udeležilo mejne obravnave, izdelava skupnga elaborata ureditve mej in izravnave meje, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (50 KB)
Označite 2-eh mejnikov v naravi, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), vabljenih je bilo 5 lastnikov, vsi so sei udeležili označitve, izdelava tehničnega poročila in pošiljanje le tega vsem strankam) Primer (44 KB)
Označite 4-ih mejnikov v naravi, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), vabljenih je bilo 5 lastnikov, vsi so sei udeležili označitve, izdelava tehničnega poročila in pošiljanje le tega vsem strankam) Primer (44 KB)
Označite 8-ih mejnikov v naravi, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), vabljenih je bilo 5 lastnikov, vsi so sei udeležili označitve, izdelava tehničnega poročila in pošiljanje le tega vsem strankam) Primer (44 KB)

Določitev zemljišča pod stavbo - 4 vogali, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), določa se zemljišče pod stavbo, obveščena sta bila 2 lastnika, zemljišče pod stavbo seka 1 parcelo, izdelava elaborata določitve zemljišča pod stavbo, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (44 KB)
Določitev zemljišča pod stavbo - 8 vogali, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), določa se zemljišče pod stavbo, obveščena sta bila 2 lastnika, zemljišče pod stavbo seka 1 parcelo, izdelava elaborata določitve zemljišča pod stavbo, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (44 KB)
Določitev zemljišča pod stavbo - 12 vogali, brez poviškov (delo ob praznikih; izdelava v absolutno najkrajšem času; delo na tehnično zahtevnem terenu;…), določa se zemljišče pod stavbo, obveščena sta bila 2 lastnika, zemljišče pod stavbo seka 1 parcelo, izdelava elaborata določitve zemljišča pod stavbo, priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (44 KB)

Vpis zemljišča pod stavbo s štirimi vogali v zemljiški kataster in vpis stavbe ter delov stavbe v kataster stavb, za 1 del - 1 lastnik (garaža), celotna površina objekta je manjša kot 50 m2 , obravnava in prikaz razdelitve delov stavb s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi za enega lastnika, izdelava skupnega elaborata določitve zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster in vpisa stavbe ter delov stavbe v kataster stavb(dejansko nista skupna - zgolj obračunsko!; priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (48 KB)
Vpis zemljišča pod stavbo s štirimi vogali v zemljiški kataster in vpis stavbe ter delov stavbe v kataster stavb, za 1 del - 1 lastnik (enostavna enodružinska hiša - manj kot 10 prostorov), celotna površina objekta je manjša kot 200 m2 , obravnava in prikaz razdelitve delov stavb s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi za enega lastnika, vložitev zahtevka za določitev hišne številke, izdelava skupnega elaborata določitve zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster in vpisa stavbe ter delov stavbe v kataster stavb(dejansko nista skupna - zgolj obračunsko!; priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (50 KB)
Vpis zemljišča pod stavbo s štirimi vogali v zemljiški kataster in vpis stavbe ter delov stavbe v kataster stavb, za 1 del - 1 lastnik (enostavna enodružinska hiša - 22 prostorov), celotna površina objekta je manjša kot 400 m2 , obravnava in prikaz razdelitve delov stavb s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi za enega lastnika, vložitev zahtevka za določitev hišne številke, izdelava skupnega elaborata določitve zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster in vpisa stavbe ter delov stavbe v kataster stavb(dejansko nista skupna - zgolj obračunsko!; priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (50 KB)
Vpis zemljišča pod stavbo s štirimi vogali v zemljiški kataster in vpis stavbe ter delov stavbe v kataster stavb, za 2 dela - 2 lastnika (enostavna dvodružinska hiša - 18 prostorov), celotna površina objekta je manjša kot 200 m2, obravnava in prikaz razdelitve delov stavb s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi za enega lastnika, vložitev zahtevka za določitev hišne številke, izdelava skupnega elaborata določitve zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster in vpisa stavbe ter delov stavbe v kataster stavb(dejansko nista skupna - zgolj obračunsko!; priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (50 KB)

Vpis zemljišča pod stavbo s štirimi vogali v zemljiški kataster in vpis stavbe ter delov stavbe v kataster stavb, za 4 dela - 4 lastnika ( štiridružinska hiša-24 prostorov), celotna površina objekta je manjša kot 200 m2 , obravnava in prikaz razdelitve delov stavb s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi za enega lastnika, vložitev zahtevka za določitev hišne številke, izdelava skupnega elaborata določitve zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster in vpisa stavbe ter delov stavbe v kataster stavb(dejansko nista skupna - zgolj obračunsko!; priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (50 KB)
Vpis zemljišča pod stavbo s štirimi vogali v zemljiški kataster in vpis stavbe ter delov stavbe v kataster stavb, za 17 delov - 17 lastnikov (stanovanjski blok -124 prostorov), celotna površina objekta je manjša kot 800 m2 , obravnava in prikaz razdelitve delov stavb s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi za enega lastnika, vložitev zahtevka za določitev hišne številke, izdelava skupnega elaborata določitve zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster in vpisa stavbe ter delov stavbe v kataster stavb(dejansko nista skupna - zgolj obračunsko!; priprava in oddaja zahtevka na GU) Primer (40 KB)